Violeta Davoliūtė

Profesor w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego oraz starszy pracownik naukowy w Litewskim Instytucie Badań Kulturowych. Wykładała jako profesor wizytujący w EHESS w Paryżu oraz pracowała jako Associate Research Scholar na Uniwersytecie Yale. Zajmuje się badaniem polityk pamięci, traumy i etyką reprezentacji jak również dziedzictwem propagandy wojennej w Europie Środkowej i Wschodniej. Uzyskała stopień doktora (Ph.D.) na Uniwersytecie w Toronto.

Artykuły autora