Zbigniew Mieszkowski

Urodził się w 1949 roku w Rydze, jego matką była działaczka polska Regina Mieszkowska, której rodzice pochodzili z Wileńszczyzny. Autor tekstu ukończył studia na Uniwersytecie Łotewskim, uzyskał doktorat z dziedziny biologii. Był autorem książek z dziedziny botaniki. W 1988 roku zaangażował się w działalność polonijną, został członkiem grupy inicjatywnej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Polaków na Łotwie, które później przekształciło się w Związek Polaków na Łotwie (ZPŁ). W 1989 roku Zbigniew Mieszkowski objął funkcję prezesa ryskiego oddziału ZPŁ, później był także przez pewien czas wiceprzewodniczącym ogólnorepublikańskiego ZPŁ. Zachowuje krytycyzm wobec kierunku, w którym od lat podąża mniejszość polska w państwie łotewskim.

Artykuły autora

Ita Kozakiewicz, czyli ideały z 1990 roku gdzieś się zawieruszyły

Ita nie grzeszyła zbytnią pięknością, ale była bardzo zgrabna. Nazwałbym ją „wesołą dziewuszką”, niezmiernie oczytaną i dowcipną. Poznaliśmy się w końcu lat osiemdziesiątych XX...