Zigmas Vitkus

Litewski historyk i antropolog kultury, doktor nauk historycznych. Pracował w Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, w redakcji portalu Bernardinai.lt, a od 2014 roku pracuje w Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona Wileńskiego na stanowisku kierownika Memoriału w Ponarach. Naukowo zajmuje się m.in. pamięcią o II wojnie światowej i polityką pamięci o Holokauście.

Artykuły autora