Port Gdańsk planuje strategiczną inwestycję

|

Port Gdańsk przedstawił strategię rozwoju portu do roku 2027 i ogłosił rozpoczęcie prac analityczno-koncepcyjnych. Nowa głębokowodna część portu otrzymała roboczą nazwę Port Zewnętrzny.

Inwestycja ma być realizowana w trzech fazach – analityczno-koncepcyjną, dokumentacyjną i realizacyjną. Port Gdańsk ogłosił rozpoczęcie prac nad pierwszym etapem, który ma służyć zweryfikowaniu możliwości przestrzennych oraz ma przygotować prognozy rynkowe.

Port Zewnętrzny ma być realizowany w kierunku wód Zatoki Gdańskiej, ale ma mieć dostęp do już istniejącej infrastruktury drogowo-kolejowej i medialnej. Dzięki temu koszt inwestycji na etapie realizacyjnym ma być znacząco niższy.

Port Zewnętrzny ma przekształcić Port Gdańsk w port V generacji. Oznacza to, że będzie to uniwersalny intermodalny, czyli łączący różne formy transportu, węzeł logistyczny, pozwalający na obsługę największych statków wchodzących na Morze Bałtyckie. Port będzie również kluczowym węzłem komunikacyjnym w obszarze południowego Bałtyku oraz atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym.

Wizualizacja jednej z koncepcji Portu Zewnętrznego
Wizualizacja jednej z koncepcji Portu Zewnętrznego

Redaktor naczelny Przeglądu Bałtyckiego. Absolwent Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się Estonią, regionem Morza Bałtyckiego oraz Europą Środkową i Wschodnią. Prowadzi również portal estoński Eesti.pl.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!