Estonia: w wyborach lokalnych zagłosują 16-latkowie

|

Estoński parlament przyjął poprawkę do konstytucji obniżająca wiek uprawnionych do głosowania w wyborach lokalnych do 16 lat.

Zgodnie z estońskim prawem, aby zmiany w konstytucji zostały przyjęte, musiały być zatwierdzone przez dwie kadencje Riigikogu. Projekt zmiany został przyjęty po raz pierwszy w lutym tego roku, a więc przed marcowymi wyborami, oraz wczoraj, już przez nowo wybrany przez XIII kadencję Riigikogu.

Za wprowadzeniem zmiany głosowało 62 deputowanych, 10 przeciwko, 2 oddało głosy neutralne i 19 wstrzymało się od głosu. Decyzją parlamentu przyznano prawo głosowania około 24 tysiącom 16- i 17-latków. Liczba ta uwzględnia również bezpaństwowców i rezydentów. Najbliższe wybory lokalne odbędą się w 2017 roku.

Założeniem stojącym za zmianą prawa w zakresie wieku wyborczego w wyborach lokalnych było zniwelowanie dysproporcji wynikającej ze starzenia się społeczeństwa. Ze względu na zmiany demograficzne o sprawach dotyczących młodych w coraz większym stopniu decydują osoby starsze. Przyznanie prawa głosowania 16- i 17-latkom ma doprowadzić do większej aktywności politycznej i społecznej ludzi młodych.

Redaktor naczelny Przeglądu Bałtyckiego. Absolwent Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się Estonią, regionem Morza Bałtyckiego oraz Europą Środkową i Wschodnią. Prowadzi również portal estoński Eesti.pl.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!