Polska prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

|

Polska obejmuje prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Priorytetami rocznego przewodnictwa będą zrównoważony rozwój, kreatywność i bezpieczeństwo cywilne.

Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego obejmą zrównoważony rozwój, kreatywność i bezpieczeństwo cywilne. Mają one wpisywać się w długofalowe priorytety rady ustalone w czerwcu ubiegłego roku, tj. zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna oraz bezpieczny region.

Przeczytaj także:  Współpraca bałtycka daje dobrobyt i pokój – rozmowa z Janem Lundinem

Pierwszy z priorytetów polskiej prezydencji uwzględni: stworzenie nowej agendy dla zrównoważonego rozwoju po 2015 roku, wykreowanie zintegrowanego podejścia do kwestii morskich (w tym systemu transportowego), współpracę w obszarze zróżnicowanych źródeł energii i efektywności energetycznej, umiędzynarodowienie nauki w obszarze Bałtyku, rozwój wspólnego sektora turystycznego.

Drugi priorytet, a więc kreatywność, obejmie takie zadania jak: promocję kultury regionu Morza Bałtyckiego, wzmacnianie sieci współpracy i wymianę informacji, zwiększanie świadomości o ekonomicznym potencjale działań kulturalnych. Opiekę nad tym priorytetem sprawować będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trzeci priorytet uwzględni m.in.: wzmocnienie regionalnego potencjału reagowania i interoperacyjności służb, efektywne wdrożenie mechanizmów obrony cywilnej, usprawnienie współpracy w zakresie zwalczania skutków katastrof, wzrost bezpieczeństwa nuklearnego i ochrony radiologicznej w regionie, wzmocnienie współpracy w obszarze bezpieczeństwa dzieci. Za te zagadnienia odpowiedzialne będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Przeczytaj także:  Cele polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

Ze względu na zawieszenie spotkań na wysokim szczeblu z udziałem Rosji z powodu konfliktu ukraińskiego, zarówno priorytety polskiej prezydencji w radzie, jak i ich realizacja obejmują aspekty bliższe i ważniejsze dla obywateli, realizowane będą projekty już rozpoczęte, zwłaszcza na poziomie lokalnym i sektorowym.

Polska będzie sprawowała przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego przez rok, od 1 lipca do 30 czerwca 2016 roku. Krajem, który pełnił przewodnictwo do końca czerwca była Estonia.

Redaktor naczelny Przeglądu Bałtyckiego. Absolwent Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się Estonią, regionem Morza Bałtyckiego oraz Europą Środkową i Wschodnią. Prowadzi również portal estoński Eesti.pl.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!