Alvydas Nikžentaitis

Litewski historyk, doktor habilitowany nauk historycznych, w latach 1993-1998 kierownik Katedry Historii Uniwersytetu Kłajpedzkiego, od 2000 do 2008 oraz ponownie od 2019 roku dyrektor Instytutu Historii Litwy. Wykładał na uczelniach litewskich i zagranicznych. Specjalizuje się w tematyce stosunków Wielkiego Księstwa Litewskiego z Zakonem Krzyżackim, historii Żmudzi, historii stosunków litewsko-niemieckich i historii społecznej Litwy średniowiecznej. Jest autorem licznych prac poświęconych historii Litwy.

Artykuły autora

Między Liudasem Girą i Generałem Wichrem – o akcji usuwania upamiętnień i bezdrożach litewskiej polityki historycznej

Na Litwie wznowiona została akcja likwidacji znaków przeszłości. Pierwsza fala, jak wiadomo, przetoczyła się przez Litwę wraz z odzyskaniem przez nią niepodległości i zakończyła...

Wilno dla Białorusinów, a my – dla Rosjan

Na spotkaniach z cudzoziemcami, podczas których należy przybliżyć nieco najnowszą historię Litwy, często powtarzam zdanie, że Litwie w XX wieku trzykrotnie bardzo się poszczęściło....

Alvydas Nikžentaitis: przejawy litewskiej tożsamości narodowej w stosunkach z sąsiadami

Analizując stosunki międzypaństwowe, eksperci coraz częściej stosują teorię konstruktywizmu. Istota tej teorii kryje się w definicji, według której stosunki międzypaństwowe determinowane są nie tylko...