Will Mawhood

Dziennikarz niezależny. Redaktor naczelny serwisu Deep Baltic przybliżającego sprawy polityczne, społeczne i kulturalne Litwy, Łotwy i Estonii.

Artykuły autora

Od Memla do Kłajpedy: 94 lata po litewskim przewrocie

15 stycznia Litwa obchodzi jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń w XX-wiecznej historii regionu – rocznicę powstania z 1923 roku, które doprowadziło do przejęcia kontroli...