Katolicyzm

Artykuły o katolicyzmie w regionie Morza Bałtyckiego.

Wszystkie artykuły o katolicyzmie

Bogactwo językowe łotewskich cmentarzy

Południowo-wschodnia Łotwa należy do jednych z najbardziej zróżnicowanych narodowościowo, wyznaniowo i kulturowo regionów Europy. Mieszkają tutaj Łotysze, Łatgalczycy, Polacy, Rosjanie, Białorusi, Cyganie, Żydzi i...