Edukacja medialna na Łotwie. Ventspils University College

-

Łotwa nie ma długiej tradycji prowadzenia studiów dziennikarskich. Po 1990 roku wiele przypadkowych osób weszło do redakcji łotewskich gazet. Rynek rozwijał się bardzo szybko, więc braki kadrowe uzupełniano na bieżąco. Niektórzy ówcześni dziennikarze stali się bardzo popularni przede wszystkim z powodu agresywnego sposobu pracy. Jak dziś wygląda kształcenie dziennikarzy i sytuacja na łotewskim rynku mediów?

W semestrze zimowym 2014/15 prowadziłam kursowe zajęcia w Ventspils University College na Łotwie z zakresu “Media Communication in a Multicultural Environment”, w maju 2015 roku wykłady uzupełniające z marketingu i recenzowałam prace dyplomowe. Kilka dni temu wróciłam z kolejnych wykładów w Ventspils, tym razem poświęconych praktyce PR i efektywnemu marketingowi. Dzięki temu zapoznałam się w praktyce z łotewskim systemem kształcenia medialnego i marketingowego oraz z problemami, które spotykają studentów i samych wykładowców.

Ventspils Augstskola. Zdj. Lidia Pokrzycka
Ventspils Augstskola. Zdj. Lidia Pokrzycka

Łotwa nie ma długiej tradycji prowadzenia studiów dziennikarskich. Po 1990 roku wiele przypadkowych osób weszło do redakcji łotewskich gazet; rynek (szczególnie magazynów kolorowych) rozwijał się bardzo szybko i trzeba było uzupełniać braki kadrowe na bieżąco. Niektórzy ówcześni dziennikarze stali się bardzo popularni przede wszystkim z powodu agresywnego sposobu pracy (szczególnie w telewizji). Zasady profesjonalizmu dziennikarskiego zazwyczaj nie były brane pod uwagę.

Współpracownicy w mediach łotewskich długo nie byli znani. Wszyscy dziennikarze byli zatrudniani na stałych umowach o pracę. Sytuacja zmieniła się wraz z kryzysem ekonomicznym lat 2008-2009, od kiedy stałe zatrudnienie w mediach nie jest już tak oczywiste.

Aktualnie w łotewskich programach nauczania dziennikarstwa duży nacisk kładzie się na współpracę z praktykami zawodu. Szkolnictwo na Łotwie jest na tyle dobre, że gazety poszukują absolwentów dziennikarstwa bądź kierunków pokrewnych, tak by nie szkolić stażystów, tylko zatrudnić młodego człowieka, który już zna praktyczne podstawy zawodu. Student dziennikarstwa oraz kierunków pokrewnych z Łotwy odbywa sześciotygodniową praktykę zawodową i w trakcie trwania studiów niejednokrotnie już współpracuje z mediami.

W czasie zajęć. Zdj. Lidia Pokrzycka
W czasie zajęć. Zdj. Lidia Pokrzycka

W Ventspils University College uczą się studenci z całego świata, w tym np. ze Sri Lanki, Chin, Tadżykistanu, Turkmenistanu czy Francji. Miałam więc przyjemność prowadzić zajęcia nie tylko z kierunkami ściśle filologicznymi, ekonomicznymi, marketingowymi, ale i grupami międzynarodowymi. Moi zagraniczni podopieczni mówili mi, że wybrali Łotwę i nadbałtyckie Ventspils na miejsce swoich studiów, bo to bardzo przyjazne miejsce, gdzie większość zajęć  prowadzonych jest w formule praktycznej, a przede wszystkim w języku angielskim. To daje bardzo dużo możliwości późniejszej pracy – nie tylko w zawodzie specjalisty marketingu – oraz bardzo poszerza horyzonty. Międzynarodowa grupa studentów ma możliwość nauki wielu przedmiotów z zakresu ekonomii, marketingu, public relations, informatyki czy komunikacji międzykulturowej. Według studentów nauka na Łotwie ma wiele plusów, bo przełamują oni bariery komunikacyjne w przyjaznym otoczeniu, a do tego anglojęzycznym (młodzi Łotysze świetnie znają języki obce), spotykają się z życzliwością i wsparciem wykładowców. Z drugiej strony, studenci podkreślają, że poziom nauczania w Ventspils University College jest wysoki, wymagania nie zmieniają się, gdy ktoś pochodzi z innego kraju. Programy studiów i specjalności w języku angielskim znacznie ułatwiają naukę obcokrajowcom, wykładowcy przedmiotów humanistycznych i społecznych znają także bardzo dobrze angielski. Studenci z krajów śródziemnomorskich, stypendyści programu Erasmus+, podkreślali, że trochę czasu zajęło im przestawienie się na łotewską obowiązkowość i wymagania, ale rezultaty są bardzo dobre.

Wykładowcy w Ventspils są cierpliwi, ale wymagający. Praca studentów jest na bieżąco oceniana, docenia się obowiązkowość i kreatywność. Stopniowo wprowadza się coraz więcej nowych mediów, pracę na platformie e-learningowej (także w grupach). Dzięki pracy w systemie blended learning możliwe jest docenienie, pokazanie pracy nawet bardzo nieśmiałych studentów i nauczenie młodych ludzi systematycznego, samodzielnego poszerzania wiedzy (lub współdziałania w grupie, w przypadku projektów realizowanych za pośrednictwem platformy e-learningowej).

Po wielu pobytach w Venstpils University College mogę stwierdzić, że cały czas unowocześniany jest tam system kształcenia. Nowe media wchodzą już do stałego programu, wykładowcy widzą, że nowoczesne techniki nauczania zdają egzamin. Dzięki temu, że uczelnia ma profil techniczny, wykładowcy kierunków uzupełniających ofertę uczelni (filologicznych, biznesowych) mogą bez problemu pogłębiać swoją wiedzę w zakresie np. korzystania z udogodnień platformy e-learningowej,  dzięki pomocy kolegów z kierunków ścisłych.

Edukacja z zakresu marketingu i public relations opiera się na praktyce, studenci mają do wykonania wiele prac semestralnych w ciągu trwania studiów. Rok temu zauważyłam, że przeważają projekty kończące się krótkimi prezentacjami w PowerPoint. Teraz sytuacja uległa zmianie. Zadaje się coraz więcej klasycznych prac pisemnych, a także prosi o przedstawienie konkretnych studiów przypadków, do czego niezbędne jest przeprowadzenie badań, wywiadów z praktykami, połączonych z kreatywnością zaliczającego studenta. Jak przyznają sami studenci poziom nauczania zagadnień ekonomicznych, marketingowych i public relations w języku angielskim w Ventspils University College systematycznie rośnie, co daje także możliwość odbywania praktyk u renomowanych pracodawców, a także coraz więcej wyjazdów studenckich w ramach programu Erasmus+. Studenci ppo prostu czują się coraz pewniej i wierzą we własne siły.

Uczelnię założyło i utrzymuje miasto portowe Venstpils. W ostatnich latach, zapewne pod wpływem kryzysu ekonomicznego związanego z sankcjami nałożonymi na Rosję, czesne studentów nieznacznie wzrosło, jednak absolwenci Ventspils University College nie mogą narzekać na brak powodzenia wśród pracodawców. Większość wychowanków uczelni pracuje zgodnie z profilem swojego wykształcenia.

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Specjalizuje się m.in. w public relations, ekonomice mediów, edukacji medialnej, ICT. Realizowała granty m.in. w ramach Norway Grants (FSS) – Norwegia i Islandia, European Centre for the Development of Vocational Training (Irlandia) i Europlanet's RI 2020 expert exchange (Grecja).

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy. Więcej informacji o prawach autorskich i zakup licencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz swoje imię tutaj