Projekt Eko-Dialogi: głos uczestników

|

Organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych Projekt Eko-Dialogi łączył propagowanie refleksji związanej z ochroną środowiska oraz dialog międzykulturowy. Takie zestawienie wyrażało przekonanie, iż najlepszą drogą do osiągnięcia pozytywnych rezultatów w zakresie aktualnych zagrożeń środowiska naturalnego jest ponadnarodowe porozumienie i stworzenie wspólnej płaszczyzny dyskusji przedstawicieli różnych państw.

Projekt Eko-Dialogi to przedsięwzięcie mające na celu zainspirowanie młodzieży do międzykulturowego dialogu, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska. Celem działań była w pierwszej kolejności integracja uczestników projektu i zachęcenie ich do podjęcia refleksji na temat ochrony środowiska, a oprócz tego opracowanie materiałów, które zostaną wykorzystane w trakcie tworzenia gry planszowej Zielona Wyspa. Podczas siedmiodniowej wymiany młodzieżowej organizowanej na Wyspie Wolin osoby mieszkające na co dzień na Litwie oraz w Polsce miały okazję poznać wybrane zagadnienia dotyczące lokalnej przyrody. Dodatkowo zajęcia uwrażliwiły uczestników na  powiązania, łączące lokalny ekosystem z globalnymi zjawiskami, a także rozwinąć umiejętności współpracy w grupie.

Przeczytaj także:  Eko-Dialogi: Przyroda Wyspy Wolin z perspektywy młodych mieszkańców Litwy i Polski

Aby podsumować projekt – jego przebieg, rezultaty i ogólny efekt, jaki wywarł on na uczestnikach – najlepiej oddać głos im samym. Joanna – jedna z uczestniczek projektu – tak opisuje swoje wrażenia:

Projekt był bardzo ciekawy, byliśmy w wielu miejscach, których widok pozostanie z nami na całe życie, a także nauczyliśmy się wielu rzeczy o ekologii i naturze. Dzięki temu możemy bardziej dbać o otaczające nas środowisko. (…) Bardzo inspirujące były również warsztaty, na których wybrane osoby zaprezentowały swoją wiedzę na temat ekologii. Sądzę, że dzięki temu mamy szerszy pogląd na ten temat oraz możemy wcielić w życie zasady o tym, jak polepszać nasz świat.(…) [Poprawa sytuacji otaczającej nas przyrody] jest możliwa, jeśli tylko nauczymy się traktować przyrodę w odpowiedni sposób, czyli zwyczajnie zaczniemy ją szanować.

To właśnie wnioski, wyciągane przez uczestników projektu z przeprowadzonych podczas wymiany zajęć, są tym, co wydaje się najważniejsze w kontekście ekologicznego wymiaru projektu. Wspomniane poszerzenie wiedzy, które będzie procentować w przyszłości dobrze opisuje nadrzędny cel działań edukacyjnych takich jak Eko-Dialogi. Ich zadaniem jest poszerzanie świadomości młodych ludzi w zakresie ochrony środowiska, co może pobudzić dyskusję dotyczącą ekologii oraz podejmowanie przez nich oddolnych działań. Takie dążenia, inspirowane przez projekt, sugerują również inni uczestnicy:

Projekt jest po prostu super. Zachęca do podejmowanie ekologicznych decyzji i przekonuje swą pozytywnością (…) z przekonującymi wykładami, jak również warsztatami. [Najciekawsze były] dyskusje członków projektu na dobrze opracowane tematy. [Projekt] na pewno umożliwia zmiany, ponieważ po wysłuchaniu przekonujących wykładów współuczestników wyciąga się wnioski i naprawdę krytycznie zaczyna się myśleć, a wcześniejsze poglądy na temat ekologii są pogłębiane.

Warto podkreślić, że zajęcia edukacyjne, organizowane podczas projektu Eko-Dialogi nie ograniczały się wyłącznie do  wykładów i prelekcji. Warsztaty, które odbywały się na Wyspie Wolin, jak również towarzyszące projektowaniu gry terenowej spotkania,  utrzymane były w duchu pozaformalnym. Zakładały one aktywny udział wszystkich uczestników projektu w dyskusji oraz procesie opracowywania zagadnień związanych z grą. Stworzyło to korzystną atmosferę do rozwijania dialogu międzykulturowego. Koncentrując się na zagadnieniach ekologicznych, uczestnicy wydarzenia uczyli się współdziałać i porozumiewać, pomimo różnic, dzielących oba kraje.

Wspomnianym już długofalowym rezultatem działań projektowych jest pobudzenie świadomości młodych ludzi. To do nich wkrótce należeć będzie kształtowanie życia społecznego w otaczającym ich środowisku. Zdaniem uczestników, dzięki projektom takim jak Eko-Dialogi zmiana sytuacji otaczającej ludzi przyrody jest możliwa

(…) ponieważ przez zabawę człowiek uczy się najlepiej. Dużo można zmienić w swoim życiu i dużo się nauczyć, właśnie dzięki takim projektom. (…)

Myślę, że tak [jest możliwa], chociaż my jesteśmy kropelką w oceanie, ale (…) myślenie może oraz powinno skutkować zmianami – taka jest rola edukacja.

Można uznać, że tego typu wypowiedzi świadczą o sukcesie organizatorów projektu. Skupiając się na ekologii, młodzież rozwijała dyskusję oraz współpracę litewsko-polską, poszerzając swoją wiedzę w dziedzinach związanych ze środowiskiem naturalnym. Nabyte w czasie projektu doświadczenia powinny owocować kontynuowaniem przez uczestników refleksji i podejmowaniem kolejnych działań proekologicznych.

Słowa młodych ludzi, biorących udział w Eko-Dialogach są dobrym podsumowaniem działań projektowych. Wybrzmiewający w wypowiedziach optymizm zawiera także wyraźny ładunek przekonania, że konieczne jest prowadzenie dalszych działań edukacyjnych, kontynuujących zainicjowany przez Eko-Dialogi kierunek refleksji ekologicznej ponad podziałami narodowymi. Jest to najistotniejszy efekt projektu – zaszczepienie w grupie młodych, aktywnych ludzi idei zmian otaczającego ich świata w taki sposób, aby człowiek szkodził przyrodzie jak najmniej. Każda z osób, które brały udział w aktywnościach na Wyspie Wolin, wyniosła ze spędzonego tam czasu własny bagaż przemyśleń i postanowień, które w przyszłości mogą stać się motorem napędowym coraz szerzej zakrojonych działań.

Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Patronat honorowy nad projektem sprawuje Marszałek Województw Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Patronem medialnym Projektu Eko-Dialogi jest Przegląd Bałtycki.

 

Autorem wszystkich zdjęć jest Artur Kubasik.

Avatar photo

Student etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Etnologów. Entuzjasta kina, dobrych powieści i spędzania czasu na łonie natury. Uczestnik Projektu Eko-Dialogi.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!