E-kologia w działaniu: prośrodowiskowa współpraca młodzieży z Litwy i Polski

|

Litewsko-polski projekt E-kologia w działaniu, organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych to przykład ponadnarodowej współpracy młodzieży. Dialog między uczestnikami projektu opiera się na tematyce związanej z ochroną przyrody.

Spotkanie odbędzie się na początku lipca w Lubinie, malowniczej miejscowości położonej na wyspie Wolin. Część wyspy objęta jest ochroną jako Woliński Park Narodowy, który jest domem dla około 200 gatunków ptaków, w tym bielika, oraz dla wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Ekologia jest w ostatnich latach tematem coraz chętniej poruszanym w debacie publicznej. Z potrzeby kontynuacji tej debaty wynika zaangażowanie młodzieży litewskiej i polskiej w realizację projektu E-kologia w działaniu, który dedykowany jest sprawom natury i ekologii. Na tym fundamencie organizatorzy chcą integrować młodych Litwinów i Polaków.

Jednym z celów projektu jest podnoszenie świadomości, że każdy człowiek ma ogromny wpływ na to jak będzie wyglądać nasza planeta za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Uczestnicy spotkania będą uczyć się jak zmieniając własne przyzwyczajenia można przyczynić się do ochrony ekosystemu oraz jak działania podejmowane w mikroskali tworzą fundament troski o przyrodę.

E-kologia w działaniu to projekt, którego celem jest integrowanie młodzieży z Litwy i Polski. Uczestnicy pochodzą z różnych regionów, reprezentują różny sposób myślenia w podobnych kwestiach, co daje szansę na wypracowanie innowacyjnych pomysłów związanych z ekologią.

Uczestnicy, współpracując ze sobą zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą ekologii oraz umiejętności pozwalające wprowadzić w życie działania dotyczące ochrony przyrody w miejscu ich zamieszkania.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych, dzięki finansowaniu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt objęty został patronatem honorowym Ryszarda Mićko – członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego merytorycznie odpowiedzialnego za sprawy ochrony środowiska na Pomorzu Zachodnim.

Student wschodoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się kulturą, gospodarką i polityką krajów postradzieckich. Najbardziej ciekawi go obszar Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Białoruś.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!