„Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich”. Wystawa w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

|

W jednym ze skansenów znajdujących się na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu można obejrzeć wystawę prezentującą fotografie z lat 30. XX wieku autorstwa Bolesławy i Edmunda Zdanowskich, na których uchwycone zostały wileńskie kiermasze i jarmarki organizowane z okazji różnych świąt kościelnych.

Na wystawie można zobaczyć niemal 250 zdjęć reportażowych dotyczących różnych kiermaszów i jarmarków organizowanych w międzywojennym Wilnie. Najliczniej reprezentowane są zdjęcia ukazujące najpopularniejszy z wileńskich jarmarków, czyli poświęcony patronowi miasta Kaziuk. Nie zabrakło także fotografii z odpustów św. Jana czy św. Piotra i Pawła oraz kiermaszów organizowanych z okazji Niedzieli Palmowej i Zaduszek.

Autorzy zdjęć, Bolesława oraz Edmund Zdanowscy byli wileńskimi fotografikami, uczniami jednego z najbardziej znanych wileńskich fotografików Jana Bułhaka. Bolesława była także córką znanej litewskiej fotografik Janiny Tallat-Kelpšienė, która prowadziła zakład fotograficzny w przedwojennym Kownie. Obydwoje przed wojną związani byli z Zakładem Fotografii Artystycznej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego, gdzie się poznali. W 1934 roku otworzyli w Wilnie własny zakład fotograficzny, a w 1937 roku zostali członkami Fotoklubu Polskiego. W czasie okupacji prowadzili pracownię fotograficzną w Wileńskim Domu Pionierów. Głównym tematem ich prac były miejskie krajobrazy i ulice, architektura oraz portrety. Znaczną część wileńskiej kolekcji stanowią zdjęcia kościołów i ich detali architektonicznych.

W 1945 roku małżeństwo zamieszkało w Gdyni, gdzie przez ponad dwadzieścia lat pracowali w Liceum Sztuk Plastycznych w Orłowie. W 1949 roku zostali przyjęci do Związku Polskich Artystów Fotografików. Edmund Zdanowski w 1974 roku był jednym z współtwórców Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, Bolesława została członkiem honorowych towarzystwa. Także po wojnie małżeństwo prowadziło wytężoną pracę artystyczną, byli autorami i współautorami wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Artyści zmarli w latach 80. w Gdyni i zostali pochowani na cmentarzu w Orłowie. Ich fotografie znajdują się m.in. w zbiorach Narodowego Muzeum Sztuk Pięknych im. M.K. Čiurlionisa w Kownie, Muzeum Narodowego w Warszawie czy Muzeum Narodowego w Gdańsku. W ostatnich latach ich fotografie były prezentowane także na wystawach w Kownie oraz w Wilnie.

Wszystkie pokazane w Toruniu fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, kuratorami wystawy są Jolanta Jakubowska oraz Justyna Słomska-Nowak. Wystawę można oglądać do kwietnia 2019 roku.

Absolwentka bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentka uniwersytetów w Wilnie, Kłajpedzie i Rydze. Interesuje się historią i kulturą krajów bałtyckich. W wolnych chwilach pływa, biega, jeździ na rowerze lub nartach oraz podróżuje po Europie i fotografuje. Torunianka.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!