Felix Ackermann

Niemiecki naukowiec i publicysta, studiował kulturoznawstwo, historię i politologię na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na London School of Economics; autor poświęconej historii Grodna pracy „Palimpsest Grodno“; w latach 2011-2016 wykładał jako profesor wizytujący z ramienia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na European Humanities University w Wilnie, gdzie kierował Centrum Niemcoznawstwa. Wspólnie z Uniwersytetem w Wilnie powołał do życia Colloquium Vilnense. Od lutego 2016 roku w ramach projektu naukowego Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie pracuje nad tematem „Historia więziennictwa Rzeczypospolitej w czasach rozbiorów”.

Artykuły autora

Białoruś oczami Niemca. Bałtycki łańcuch po ponad trzech dekadach

Litwa i Białoruś są ze sobą ściśle powiązane: w przeszłości i obecnie. Stolicę Litwy, Wilno, dzieli od Mińska 172 km. Na trzech dziesiątkach kilometrów...

Uczyć się od Bałtów, czyli berlińczyk na Litwie

Jasne, że nasze dzieci uczą się w przedszkolu i w szkole płynnie litewskiego, bez problemów, które mają rodzice, a ja patrzyłem często na siebie...

Żydowskie pamiętanie Janowa

W wieku osiemdziesięciu lat pisarz Grigorij Kanowicz napisał po rosyjsku „Kadisz dla mojego sztetla” – powieść o życiu i śmierci w litewsko-żydowskim mieście swojego...

Janów: Niemieccy żołnierze znów tu są

Janów, koniec lipca. Rekruci armii litewskiej zbierają się w piątkowe popołudnie przed supermarketem. Młodzi mężczyźni dopalają jeszcze jeden papieros, zanim rozjadą się do swoich...

Wileńskie ulice przyjaźni

Które miasto w Unii Europejskiej może pochwalić się ulicami, które nazwane są na cześć Tatarów, Karaimów, Żydów, Niemców czy Rusinów? Remigijus Šimašius, burmistrz litewskiej...