Historia i dziedzictwo gminy Międzyzdroje – potencjał społeczny i znaczenie promocyjne

|

Kondycja pogranicza, którą charakteryzuje duża mobilność społeczna oraz otwartość na inność jest fundamentalna dla historycznej i kulturowej specyfiki gminy Międzyzdroje – piszą autorzy raportu „Historia i dziedzictwo gminy Międzyzdroje – potencjał społeczny i znaczenie promocyjne”.

Opracowanie poświęcone jednemu z najbardziej popularnych polskich kurortów nad Bałtykiem zostało przygotowane przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych, dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Międzyzdroje. Autorzy wyszli z założenia, że przeszłość to obecnie jeden z najważniejszych elementów debaty publicznej, wokół którego budowany jest patriotyzm na różnych poziomach – państwowym, regionalnym, lokalnym. Zainteresowanie historią powoduje, że opowieść o przeszłości stała się rodzajem produktu, który jest promowany, czy wręcz sprzedawany na potrzeby rynku turystycznego.  Ze względu na powyższe czynniki Fundacja doszła do wniosku, że badanie oraz większa promocja historii Międzyzdrojów i okolicznych sołectw znacząco przysłuży się umacnianiu lokalnego patriotyzmu oraz pogłębi atrakcyjność turystyczną regionu.

Fundacja jest od kilku lat zaangażowana w promocję historii i dziedzictwa kulturowego regionu ujścia Odry. W celu przygotowania raportu zorganizowano w listopadzie 2019 r. otwartą dyskusję, w której wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorcy i działacze trzeciego sektora. Spotkanie to było rodzajem badania fokusowego, przeprowadzonego wśród lokalnych liderów opinii oraz osób najbardziej zaangażowanych w kształtowanie kultury pamięci na poziomie gminy i regionu.  W raporcie znajdziemy zapis najważniejszych wątków dyskusji. Inna część raportu została poświęcona zaprezentowaniu najważniejszych miejsc pamięci na terenie gminy oraz inicjatyw skupionych wokół tematyki historycznej. W ten sposób starano się przedstawić lokalną kulturę pamięci, rozumianą jako całokształt sposobów obchodzenia się z przeszłością stosowanych przez daną zbiorowość Wzięto pod uwagę zarówno działania władz samorządowych, instytucji publicznych, jak i aktorów społecznych.

We wnioskach końcowych możemy przeczytać między innymi, że „uwidacznia się swoiste oczekiwanie, by historia stała się ważniejszą częścią lokalnej kultury publicznej oraz wizerunku tworzonego na potrzeby oferty turystycznej”. Autorzy stwierdzili również, że szczególnym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się historia zasiedlania tych ziem po drugiej wojnie światowej oraz rozwoju regionu w kolejnych dekadach. Zwrócono także uwagę, że przedwojenna, niemiecka historia regionu jest postrzegana jako potencjał, na którym można budować wizerunek gminy oraz ofertę turystyczną.

Cały raport można pobrać ze strony Fundacji Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych.

Doktor nauk historycznych, adiunkt w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publicysta, analityk i ekspert w zakresie relacji politycznych, kulturalnych i społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Redaktor dwóch monografii naukowych. Stały współpracownik czasopism Nowa Europa Wschodnia i New Eastern Europe, publikuje w Tygodniku Powszechnym. Koordynator merytoryczny serii Muzyczne Rodowody, organizator koncertów: Muzyczne Rodowody w Sejmie RP, oraz Zgrani z Ukrainą. Pomysłodawca oraz realizator cyklu spotkań Literacki Wschód.

Uczestnik Studium Doktoranckiego Nauk o Kulturze. Koordynator wielu międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych, w tym projektów nominowanych i nagradzanych w prestiżowym konkursie EduInspiracje. Szczególnie zainteresowany zagadnieniami związanymi z wykraczaniem dyscyplin akademickich poza mury uniwersytetu oraz badaniami jakościowymi. Redaktor trzech monografii naukowych. Autor szeregu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Organizator i uczestnik wielu działań społecznych. Obecnie pracuje nad pracą doktorską, w której analizie poddane zostaną zagadnienia dotyczące polskiego sektora pozarządowego.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!