W maju odbędzie się VI Międzynarodowy Kongres Lituanistów

|

W dniach 19-20 maja 2022 roku po raz szósty odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim Międzynarodowy Kongres Lituanistów. Tematy przewodnie Kongresu będą odnosić się do pięćdziesięciolecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem Witolda Wielkiego oraz do dwudziestolecia powołania Centrum Studiów Języka i Kultury Litewskiej w Uniwersytecie Wrocławskim.

Rok 2022 został ogłoszony w Litwie Rokiem Franciszka Skaryny, który jest wymieniany pośród najsłynniejszych działaczy kultury epoki renesansu. VI edycja Kongresu będzie okazją do ponownego odkrycia jego osobowości, ale również idei i zasług dla kultury Europy. Kongres jest także okazją, aby rozwijać międzynarodowy i międzykulturowy dialog oraz rozmawiać o możliwościach poparcia procesów demokratycznych odbywających się w sąsiedniej Białorusi.

W roku 2022 obchodzona jest również trzydziesta rocznica uchwalenia nowej Konstytucji Republiki Litewskiej. Dyskusja na temat konstytucji jest kluczowa w nieustannie zmieniającym się świecie i zajmować będzie ważne miejsce w trakcie Kongresu.

Warto również wspomnieć, że Kowno, miasto partnerskie Wrocławia, pełni w 2022 roku zaszczyt Europejskiej Stolicy Kultury. Oba miasta łączy ścisła współpraca w obszarze kultury, nauki i oświaty – to kolejny temat VI Kongresu.

Tak jak w latach poprzednich Kongres stanowi forum dla tematów ważnych dla uczestników – ideą Kongresu jest bowiem interdyscyplinarna dyskusja o Litwie. Debaty odbywać się będą w sekcjach:

  • językoznawstwo litewskie i porównawcze,
  • kultura, literatura i folklor,
  • historia Litwy i stosunki polsko-litewskie,
  • Konstytucja, system prawny, polityka i społeczeństwo.

Wzorując się na latach ubiegłych, panelom akademickim towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne oraz debaty eksperckie. Dla prelegentów udział w Kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia w języku polskim, litewskim i angielskim. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na www.labas.uni.wroc.pl.

Przegląd Bałtycki powstał w styczniu 2015 r. Serwis dostarcza informacji nt. państw regionu Morza Bałtyckiego.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!