Kraje bałtyckie wyróżnione w Westfalii

|

W miniony weekend prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii odwiedzili Münster. W obecności głowy państwa niemieckiego Franka-Waltera Steinmeiera odebrali Westfalską Nagrodę Pokoju przyznaną trzem krajom  bałtyckim z okazji stulecia ich niepodległości. Prezydent Niemiec wygłosił w miejskim ratuszu laudację na cześć sojuszników ze wschodniego wybrzeża Bałtyku, podkreślając ich “niezłomną miłość do wolności”. Litwa, Łotwa i Estonia otrzymały nagrodę w uznaniu ich wkładu w pokojowy i demokratyczny rozwój regionu.

“Nagroda pokoju przypomina całemu światu o sile duchowej mieszkańców państw bałtyckich i wytrwałości w ich drodze do wolności. Patrząc na XXI wiek, jest to potężny bodziec do codziennej pracy, a także pamiętania najważniejszej rzeczy – znaczenia pokoju w Europie” – powiedział prezydent Łotwy Raimonds Vējonis, podkreślając, że wspólną przyszłością krajów znad Bałtyku jest “zjednoczona Europa”, a także ścisła współpraca, solidarność i gotowość, by osiągać założone cele. “Biorąc pod uwagę siły odśrodkowe w Unii Europejskiej, państwa bałtyckie są dziś “zachęcającymi przykładami nastrojów proeuropejskich” – dodał Frank-Walter Steinmeier.

Westfalska Nagroda Pokoju przyznawana jest co dwa lata. Po raz pierwszy została wręczona w 1998 roku, kiedy odebrał ją prezydent Czech i były dysydent czechosłowacki Václav Havel. Później nagradzano m.in. byłych kanclerzy Niemiec Helmuta Kohla i Helmuta Schmidta, eksprezydenta Francji Valérego Giscarda d’Estaing, sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana, a także Społeczne Liceum Ogólnokształcące “Ekola” we Wrocławiu. Wyróżnienie przyznawane jest co dwa lata w uznaniu szczególnych zasług na rzecz wzmacniania pokoju w Europie. Jego idea nawiązuje do pokoju westfalskiego z Münster i Osnabrück, który został zawarty w 1648 r., kończąc wojnę trzydziestoletnią, jeden z najbrutalniejszych konfliktów w historii Europy. W jury nagrody zasiadają m.in. Frank-Walter Steinmeier, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, prezes Bundesbanku Jens Weidmann, a także praprawnuk ostatniego cesarza Rzeszy Niemieckiej Georg Friedrich Prinz von Preußen. Nagrodę w łącznej wysokości 100 tysięcy euro funduje Towarzystwo Gospodarcze Westfalii Lippe (Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen Lippe e.V., WWL), które jednoczy lokalnych przedsiębiorców z regionu. W tym roku suma została rozdzielona po równo między kraje bałtyckie. “Ze względu na swoją eksponowaną pozycję północnych placówek Unii Europejskiej, Estonia, Łotwa i Litwa nie są dziś wolne od możliwych słabości. Dlatego warto je uczcić i wzmocnić ze względu na szczególne wysiłki na rzecz integracji w Europie” – powiedział Reinhard Zinkann, przewodniczący WWL.

W trakcie pobytu w Nadrenii Północnej-Westfalii prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii spotkali się nie tylko z prezydentem Niemiec, ale także premierem kraju związkowego Arminem Laschetem (CDU), przewodniczącym landtagu André Kuperem (CDU) oraz ministrem Nadrenii Północnej-Westfalii ds. Europy i spraw międzynarodowych Stephanem Holthoffem-Pförtnerem (CDU).

Więcej informacji o Westfalskiej Nagrodzie Pokoju: www.wirtschaftliche-gesellschaft.de

W 2010 r. współzałożyciel Programu Bałtyckiego Radia Wnet, a później jego redaktor, od lat zainteresowany Łotwą, redaktor strony facebookowej "Znad Daugawy", wcześniej pisał o krajach bałtyckich dla "Polityki Wschodniej", "Nowej Europy Wschodniej", Delfi, Wiadomości znad Wilii, "New Eastern Europe", Eastbook.eu, Baltica-Silesia. Stale współpracuje także z polską prasą na Wschodzie: "Znad Wilii", "Echa Polesia", "Polak na Łotwie". Najlepiej czuje się w Rydze i Windawie.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!