Aija Sakova

Badaczka i krytyk literatury estońskiej. Kształciła się na Uniwersytecie w Tartu (filologia germańska) oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od 2017 roku starszy badacz w Estońskich Archiwach Historii Kultury Estońskiego Muzeum Literatury. W 2017 roku ukazała się jej książka „Valu, mälu, kirjandus. Kirjanduskriitikat ja vestlusi aastatest 2004–2017” („Ból, pamięć, literatura, krytyka literacka i rozmowy z lat 2004–2017”).

Artykuły autora