Barbara Jundo-Kaliszewska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Łódzki). Historyk, tłumacz, niezależna publicystka. Zainteresowania naukowe: stosunki polsko-litewskie w XX wieku, sytuacja mniejszości polskiej na Litwie, Polacy na Wschodzie, próba powołania autonomii na Wileńszczyźnie, rozpad ZSRR, polityka etniczna na obszarze postsowieckim, stosunki polsko-rosyjskie w XX wieku, polska polityka wschodnia, bezpieczeństwo międzynarodowe.

Artykuły autora

Tomasz Lachowski: Należy zadbać o to, żeby nie było powrotu do zbrodniczej przeszłości

Problem lustracji w państwach bałtyckich to właściwie konieczność „dekagebizacji”, co utrudnione było przez fakt, że jednak większość akt KGB została wywieziona do Moskwy i...

Polska polityka wschodnia 1989-2015 – recenzja książki Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego

W ostatnich 27 latach Polska różnie układała relacje z sąsiadami zza wschodniej granicy. O ile z bezpośrednimi sąsiadami Warszawa zdołała ułożyć sobie poprawne relacje,...

Ejszyszki – nasze Święta są jak z baśni…

"Już nie jedna gwiazda wigilijna, a ich cała normalna masa wysypała na firmament. Mrugają, kpią z biednego człowieka. Wiatr za miastem, zaraz za krzyżem...

O kulisach rozwiązania ZSRR w ramach obchodów jubileuszu SEW UW

5 grudnia br., w ramach uroczystości Jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie odbył się Okrągły Stół...