Kamil Pecela

Poeta, literaturoznawca, tłumacz. Autor rozprawy doktorskiej o twórczości litewskiego pisarza i publicysty Rapolasa Mackonisa w międzywojennym Wilnie. Dysertację nagrodzono III nagrodą im. Juliusza Bardacha za lata 2014–2015 przyznawaną przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie. Przekładał m.in. Tomasa Venclovę, Ričardasa Gavelisa, Kristinę Sabaliauskaitė, Herkusa Kunčiusa i Dalię Grinkevičiūtė. W 2019 roku od Instytutu Kultury Litwy (Lietuvos kultūros institutas) otrzymał dyplom honorowy za aktywność przekładową.

Artykuły autora