Paweł Lesisz

Historyk, doktorant Instytutu Historii PAN, gdzie przygotowuje pracę na temat polskości na Litwie na przełomie XIX/XX wieku. Interesuje się stosunkami polsko-litewskimi.

Artykuły autora