XXIX Forum Ekonomiczne: Europa jutra. Silna, czyli jaka?

|

Europa jutra. Silna, czyli jaka? Pod tym hasłem odbędzie tegoroczna już XXIX edycja Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Na największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej w tym roku przyjedzie ponad 4,5 tysiąca gości z 60 krajów z całego świata. Wśród gości są premierzy, prezydenci, szefowie parlamentów, ale też przedstawiciele świata nauki, mediów oraz kultury. Forum odbędzie się między 3 a 5 września. Przegląd Bałtycki jest partnerem medialnym XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Odbywające się cyklicznie już od 1992 roku Forum Ekonomiczne jest wydarzeniem, na którym w trakcie dyskusji poruszane są aktualne i ważne problemu naszego regionu. W trakcie trzech dni na 6 sesjach plenarnych i 200 panelach dyskusyjnych będzie można usłyszeć deklaracje i poglądy wszystkich najważniejszych decydentów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak co roku na Forum zostaną poruszone żywotne problemy europejskie oraz globalne. W tym roku poruszone zostanie kilka kluczowych wyzwań cywilizacyjnych jakie stoją przed intensywnie zmieniającym się światem. Jednym z tematów poruszanych na Forum będą konsekwencje cyfryzacji gospodarki, ale i wielu aspektów życia społecznego i publicznego. Internet Rzeczy, Przemysł 4.0, automatyzacja są obietnicą rozwoju. Co jednak z mniejszymi przedsiębiorstwami, których nie będzie stać na innowacje lub państwami, które wypadną z czołówki rozwoju technologicznego? Czy obietnica rozwoju jaką niesie cyfryzacja nie stanie się przyczyną jeszcze bardziej pogłębionych różnic rozwojowych?

Szybki rozwój gospodarki i zmiany w procesie produkcji jakie spowoduje cyfryzacja generuje również wyzwania. Wraz z postępującym zwiększaniem ilości dostępnych dóbr konsumpcyjnych wzrasta ilość odpadów. Racjonalne zarządzanie odpadami już dziś staje się coraz większym wyzwaniem krajowym, ale także globalnym. Czy wystarczy rezygnacja z plastikowych opakowań jednorazowych?

Wielkie wyzwania cywilizacyjnie nie będą jedynym tematem tegorocznego forum. Jak co roku eksperci i politycy rozmawiać będą o dynamicznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa, polityce międzynarodowej i kwestiach energetycznych. Nie zabraknie także tematów stricte ekonomicznych, ale też społecznych i kulturalnych.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Małopolska, a Miastem Gospodarzem – Krynica-Zdrój.

Przegląd Bałtycki jest partnerem medialnym XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Szczegółowe informacje dot. Forum Ekonomicznego dostępne są na stronie forum-ekonomiczne.pl.

Avatar photo

Przegląd Bałtycki powstał w styczniu 2015 r. Serwis dostarcza informacji nt. państw regionu Morza Bałtyckiego.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!