Obchody Święta Kurgan Drużby. Zdj. Mirosław Jankowiak.

Obchody Święta Kurgan Drużby. Zdj. Mirosław Jankowiak.
Obchody Święta Kurgan Drużby. Zdj. Mirosław Jankowiak.