Obchody Święta Kurgan Drużby. Zdj. Mirosław Jankowiak.