XVIII Seminarium Migracyjne – Islandia, kryzys, migracje

|

Zapraszamy na XVIII Seminarium Pracowni Antropologii Migracji IEiAK UW pt. „Antycypacja, afektywne ekonomie i temporalność w (post-)kryzysowej Islandii”

Gościem seminarium będzie dr Marek Pawlak z IEiAK UJ.

Seminarium odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 17.00-18.30 w IEiAK UW, sala 104.

Kontekst kryzysu ekonomicznego w Islandii ujawnił istniejące zależności pomiędzy globalnymi siłami a lokalnie doświadczanymi światami. Neoliberalne rekonfiguracje islandzkiej ekonomii politycznej oraz wytworzenie nowych podmiotowości w latach 90. XX wieku doprowadziły nie tylko do znaczących przeobrażeń społecznych i kulturowych Islandii, ale również przygotowały podatny grunt na „nadejście” kryzysu w 2008 roku. Sam kryzys był jednak różnie doświadczany, podobnie jak różne były praktyki i afektywne strategie radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Wskazywaniu „winnych”, towarzyszyła więc złość, frustracja i oburzenie, ale dla wielu, był to też czas obojętności, a nawet radości połączonej z nadzieją i oczekiwaniem na zmiany i lepszą przyszłość. Współcześnie, Islandia przeżywa ekonomiczny boom, a wśród wielu ekspertów stawiana jest jako wzór szybkiego uporania się z konsekwencjami kryzysu. Jednak, pomimo szybkiego ożywienia gospodarczego i dobrej sytuacji ekonomicznej państwa, w życiu codziennym Islandii wyłaniają się nastroje antycypacyjne i atmosfera niepewnej, kryzysowej przyszłości. Zarówno dla społeczeństwa islandzkiego, jak i wielu polskich migrantów, codzienność staje się afektywna, a jej doświadczanie nieustannie przypomina nie tylko o tym, „co się stało”, ale także o tym, „co się stanie”. Podczas seminarium prześledzę tego rodzaju temporalne skojarzenia i zależności, w ramach których przeszłe doświadczenia, teraźniejsza dynamika zdarzeń oraz wyobrażenia na temat nadchodzącej przyszłości wzajemnie się przenikają. Postaram się również pokazać etnograficzną wartość antycypacji jako stanu afektywnego, którego problematyzacja pozwala na wyjście poza – dominujący ciągle w studiach migracyjnych – metodologiczny grupizm.

Marek Pawlak – antropolog, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, badacz Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. W swojej pracy naukowej, skupia się głównie na kryzysie, migracjach, emocjach i afektywnej przyszłości. Prowadził wielostanowiskowe badania etnograficzne dotyczące polskich migracji, w tym doświadczeń i temporalności kryzysu ekonomicznego w Islandii oraz klasy społecznej, płci kulturowej i kulturowych kontekstów opieki w Norwegii. Publikował m.in. w International Migration Review, Gender, Place & Culture i Social Identities. W 2018 roku, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się jego książka „Zawstydzona tożsamość. Emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów”.

Avatar photo

Przegląd Bałtycki powstał w styczniu 2015 r. Serwis dostarcza informacji nt. państw regionu Morza Bałtyckiego.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!