V Międzynarodowy Kongres Lituanistów

|

W dniach 16-17 maja 2019 roku po raz piąty odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim Międzynarodowy Kongres Lituanistów. 

W roku 2019 obchodzimy dwie ważne rocznice związane z dziejami litewskiej i polskiej państwowości – 450 lat od zawarcia Unii Lubelskiej przez Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie, a także piętnastą rocznicę przystąpienia naszych krajów – Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej – do Unii Europejskiej.  Z tego powodu tegoroczny Kongres odbędzie się pod hasłem Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, które bezpośrednio nawiązuje do naszej współpracy i wspólnej historii.

Akt Unii Lubelskiej zawarty w 1569 roku połączył Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w jeden organizm państwowy, nazywany od tej pory Rzeczpospolitą Obojga Narodów.  Ten umocniony sojusz polityczny pomiędzy Polakami i Litwinami przez ponad dwa wieki odgrywał istotną rolę na mapach Europy, a także pozostawił ważny ślad w historii i pamięci kulturowej zarówno Polski, jak i  Litwy, tworząc przy tym wzorzec dla procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej.

Dzieje i rozwój lituanistyki przez cztery i pół wieku, wątki wspólnej historii (w tym historii wspólnego państwa) i dążenia obu narodów do niepodległości oraz litewsko-polska współpraca na arenie międzynarodowej – to wszystko znajdzie się w centrum uwagi jubileuszowego Kongresu.  Organizatorzy są także otwarci na wszelkie tematy ważne dla uczestników – ideą Kongresu jest bowiem interdyscyplinarna dyskusja o Litwie. Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, działaczy społecznych i kulturalnych, którzy będą mogli wygłosić swoje referaty w sekcjach:

  • językoznawstwo litewskie i porównawcze;
  • kultura, literatura i folklor;
  • historia Litwy i stosunki polsko-litewskie;
  • system prawny, polityka i społeczeństwo.

Panelom akademickim towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne oraz debaty eksperckie poświęcone wyborom prezydenckim na Litwie oraz wyborom do Parlamentu Europejskiego.

Dla prelegentów udział w Kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia w języku polskim, litewskim i angielskim. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na www.labas.uni.wroc.pl.  Czas przeznaczony na aplikowanie upływa 7 kwietnia 2019 roku.

Przegląd Bałtycki powstał w styczniu 2015 r. Serwis dostarcza informacji nt. państw regionu Morza Bałtyckiego.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!