Wyzwania i bezpieczeństwo Europy. Warsaw Security Forum 2015

|

5-6 listopada 2015 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja Warsaw Security Forum (WSF). W Warszawie debatować będą eksperci z całego świata zajmujący się polityką bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i ekonomicznego. Celem forum będzie omówienie wyzwań, przed którymi stoi Europa Środkowo-Wschodnia oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań.

Tematy tegorocznego Warsaw Security Forum będą dotyczyły bezpieczeństwa widzianego oczami Polski, ale umiędzynarodowienie forum umożliwi spojrzenie na tę kwestię z różnych perspektyw. Każde państwo, ze względu na swoje położenie geograficzne, inaczej widzi dane kwestie. Forum otworzy wykład plenarny poświęcony rosnącej potędze ekonomicznej Chin i Indii. Omawiane także będą zagadnienia związane ze zmianami geopolitycznymi państw Unii Europejskiej i USA oraz ich globalnym wpływem.

Kolejne tematy będą dotyczyły m.in. niestabilnej sytuacji na Ukrainie. Wśród poruszanych zagadnień znajdzie się m.in. przyszłość NATO, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony oraz modernizacja armii. Kwestie te wydają się być szczególnie ważne, biorąc pod uwagę napięte relacje Zachodu z Federacją Rosyjską i trwający konflikt między Ukrainą i Rosją. Eksperci zajmą się również zagrożeniami płynącymi z wojny hybrydowej oraz oceną dotychczasowych sankcji. Nacisk zostanie także położony na bezpieczeństwo państw granicznych UE i rozpoznanie zagrożeń oraz szans dla bezpieczeństwa Europy. Paneliści będą debatować nad ewentualnym członkostwem Ukrainy w UE oraz pomocą w prowadzeniu dialogu między ukraińskimi ugrupowaniami popierającymi Rosję a tymi, które dążą do zbliżenia z Zachodem. Omawiana będzie także kwestia relacji wewnątrz państw UE, wśród których dochodziło do napięć związanych z chęcią utrzymania relacji ekonomicznych z Rosją.

Konflikt ukraińsko-rosyjski stanowi również podstawę podjęcia tematu dotyczącego usamodzielnienia się energetycznego krajów UE od rosyjskich dostaw. Współpraca państw europejskich pod względem dostaw energii będzie poruszana w kontekście zwiększenia użycia odnawialnych źródeł energii, efektywnych sposobów gromadzenia nadwyżki wyprodukowanej energii oraz nadzoru nad przestrzeganiem wytycznych ram politycznych na okres 2020-2030 dotyczących klimatu i energii.

Przeczytaj także:  LNG nad wschodnim Bałtykiem

Tematy imigracji oraz fundamentalizmu również będą poruszane w kontekście europejskim i związanym z nimi rosnącym poparciem dla partii populistycznych. Paneliści będą zastanawiać się nad ewentualnymi skutkami, jakie niesie za sobą imigracja osób z poza UE do krajów członkowskich UE.  Europejskie partie polityczne, takie jak np. Front Narodowy we Francji, które są wspierane finansowano przez jeden z rosyjskich banków, dadzą podstawę do podjęcia dyskusji nad tym, czy wspieranie przez Rosję antyunijnych partii jest pierwszym krokiem do rozwiązania UE.

Przeczytaj także:  Estonia musi przyjąć uchodźców

Przedstawiciele sektora biznesowego i armii oraz wyżsi urzędnicy rządowi będą debatować nad długofalową współpracą dotyczącą przemysłu militarnego. Poddane ocenie zostaną także plan modernizacji polskiej armii na lata 2013-2022 i możliwości militarne UE w obliczu unowocześniania armii rosyjskiej. Eksperci będą zastanawiać się nad tym, czy w obliczu konfliktu zbrojnego UE powinna zjednoczyć swoje siły, czy polegać na pomocy NATO.

Pierwszego i drugiego dnia będzie także możliwość rozmowy z gościem specjalnym. W przerwie między debatami a uroczystą galą będzie możliwość odwiedzenia stanowisk partnerów WSF.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!