Konferencja „Dziedzictwo kulturowe krajów nadbałtyckich”. Wspólnota odmienności

|

W dniu 24 czerwca godzinie 15.00, w ramach Tauron Life Festival Oświęcim 2017, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbędzie się konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe krajów nadbałtyckich”. Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy ekspertów –  znawców różnych obszarów dziedzictwa kulturowego krajów nadbałtyckich (literatury, muzyki, i designu), którzy w panelu „Wspólnota odmienności” zastanowią się nad różnicami i podobieństwami występującymi w kulturze poszczególnych krajów nadbałtyckich. Na zakończenie panelu odbędzie się dyskusja z publicznością.  Konferencja tłumaczona będzie na język angielski i niemiecki.

Prelegenci:

dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura

Dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura jest literaturoznawcą, adiunktem i kierownikiem Zakładu Filologii Szwedzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się intermedialnością, związkami między literaturą i muzyką oraz estetyką modernizmu i neoawangardy. Jest autorką dwóch książek i licznych artykułów na temat poezji i poetyki szwedzkiego modernizmu oraz neoawangardy. Badania w Szwecji prowadziła w ramach stypendiów Instytutu Szwedzkiego i fundacji SWEA. Zajmuje się też tłumaczeniem literatury, zwłaszcza poezji, oraz poetyką przekładu literackiego. Jest współautorką przekładów polskiego wydania Utworów zebranych Tomasa Tranströmera. Została wyróżniona nagrodą Akademii Szwedzkiej za popularyzację kultury szwedzkiej za granicą za rok 2010.

Aleksander Laskowski

Pracuje w Instytucie Adama Mickiewicza, prowadzi autorskie audycje w Programie II Polskiego Radia oraz w rosyjskim Radiu Orfiej. Przełożył na polski kilka książek, w tym “Reszta jest hałasem” Alexa Rossa. Jako doktorant profesora Michała Bristigera zajmuje się teorią recepcji.

Maris Orav

Zajmuje się designem, pracuje w Estońskim Centrum Designu w Tallinnie.

Moderacja:

Christoph Heubner, absolwent germanistyki, historii i polityki w Marburgu i Kassel. Literat i poeta, wieloletni współpracownik Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju. Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego oraz Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przewodniczący Zarządu Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, jeden z inicjatorów powstania MDSM w Oświęcimiu.

Warsztaty malarsko – performatywne „Spotkanie nad Bałtykiem”

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty malarsko – performatywne pt. „Spotkanie nad Bałtykiem” –

akcja o charakterze performatywnym, której efektem końcowym będzie mural oraz zapis multimedialny. Uczestnicy z trzech państw (Polski, Niemiec i Ukrainy), zmierzą się z działaniem w obszarze sztuki w ramach warsztatów. Całodniowe spotkanie oparte na rozmowie, w różnych językach, na temat tożsamości. Czasem będzie to rozmowa bez słów, ponieważ za zadanie nasi performerzy mają wzajemne odrysowanie się na kartonie, a następnie bezpośrednio na murze. Ślad jaki pozostawią to ich cień – wspomnienie spotkania. Rysunek, który powstanie zostanie wypełniony farbą w kolorze flag uczestników. Całość dopełni projekcja zapisu multimedialnego z warsztatów bezpośrednio na muralu, która nastąpi po zakończeniu prac malarskich po zmierzchu.

Prowadzący warsztaty: mgr Krzysztof Wilde i mgr Joanna Knapek (doktoranci Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach, wydziału Artystycznego w Cieszynie)


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!