Konferencja: Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie

|

Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski zaprasza na konferencję „Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie” organizowaną przez Kaszubski Zespół Parlamentarny i Pracownię Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Program konferencji

  • Otwarcie konferencji: Marszałek Stanisław Karczewski
  • Słowo wstępne: Senator Kazimierz Kleina
  • Wypowiedzi ambasadorów Litwy, Łotwy i Estonii
  • Konstytucja Łotwy a Konstytucja Rzeczypospolitej – dr Piotr Zientarski, Senator RP
  • Wypróbowana przyjaźń. Polacy na Łotwie i ich udział w odzyskiwaniu przez Łotwę niepodległości. Dr Monika Michaliszyn (Kierownik Pracowni Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych UW)
  • Wyśpiewać wolność. Odzyskiwanie niepodległości przez Litwinów na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Mgr Dorota Tryk (absolwentka Zakładu Bałtystyki UW, przedstawicielka mniejszości polskiej na Litwie).
  • Trudne początki estońskiej nieodległości w 1918 r.. Mgr Marta Laskowska (Koło Naukowe Historyków UW, absolwentka Katedry Hungarystyki UW).
  • Pytania, dyskusja.
  • Podsumowanie: dr M. Michaliszyn, Senator K. Kleina,

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o informację mailową na adres: bss@senat.gov.pl (obowiązuje podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL; prosimy o nadesłanie zgłoszeń do dnia 23 maja).

Konferencja odbędzie się 25 maja 2017 r., w Sali nr 217, w godz. 11:00 – 16:00, w siedzibie Senatu (Warszawa, Wiejska 6, wejście B II).

Avatar photo

Przegląd Bałtycki powstał w styczniu 2015 r. Serwis dostarcza informacji nt. państw regionu Morza Bałtyckiego.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!