Wykład i wieczór autorski Tomasa Venclovy

|

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Renata Przybylska, Pracownia Kultury Litwy przy Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza oraz Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku serdecznie zapraszają na wykład profesora Tomasa Venclovy – doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego: Samokrytyka tłumacza. O litewskim przekładzie „Który skrzywdziłeś…” Czesława Miłosza.

Wykład odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku, godz. 11:30, Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 16, sala 42.

Organizatorzy zapraszają również na wieczór autorski Tomasa Venclovy, który odbędzie się 28 kwietnia 2017, godz. 18:00, salon Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, ul. Kanonicza 7.

Tomas Venclova – poeta, tłumacz, literaturoznawca i publicysta. Urodził się w 1937 r. w Kłajpedzie. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego i seminarium semiotycznego Jurija Łotmana w Tartu, lituanista i slawista (prof. emeritus Yale University). Badacz literatury rosyjskiej (gł. poezji „srebrnego wieku” oraz Josifa Brodskiego) i polskiej (autor monografii Aleksandra Wata), tłumacz literatury pięknej na j. litewski – gł. poezji rosyjskiej, polskiej (m.in. Miłosza, Herberta, Szymborskiej) i anglosaskiej. Świadek epoki – znał osobiście m.in. Pasternaka, Achmatową, Brodskiego, Miłosza; dysydent, od 1977 na emigracji, pozbawiony obywatelstwa ZSRR, dziś obywatel USA i niepodległej Litwy.

Jeden z najwybitniejszych poetów języka litewskiego i poetów współczesnych; w tym roku zgłoszony do literackiej Nagrody Nobla. Na język polski tłumaczyli go m.in. Miłosz, Woroszylski i Barańczak.

Doktor honoris causa kilku uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000 r.), odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, laureat nagród literackich (m.in. Nagroda im. Petrarki) i społeczno-kulturalnych (m.in. Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Nagroda „Rzeczypospolitej” im. Jerzego Giedroycia).

Przegląd Bałtycki powstał w styczniu 2015 r. Serwis dostarcza informacji nt. państw regionu Morza Bałtyckiego.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!