Seminarium naukowe: ustrój państwowy Republiki Estonii

|

Seminarium naukowe: ustrój państwowy Republiki Estonii
Seminarium naukowe: ustrój państwowy Republiki Estonii

Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe poświęcone wybranym  zagadnieniom związanym z systemem politycznym Estonii. Wydarzenie to stanowi przyczynek do prezentacji wyników badań naukowych prowadzonych nad ustrojem wspomnianego państwa bałtyckiego przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UR. Uwieńczeniem badań będzie monografia omawiająca ustrój polityczny Republiki Estonii in extenso.

Seminarium odbędzie się 13 stycznia 2016 roku w godzinach 10.30-13.00 w  budynku Wydziału Prawa i Administracji UR (Rzeszów, plac Ofiar Getta sala nr 18). Ma ono na celu przybliżenie rozwiązań ustrojowych przyjętych w Republice Estonii, zwłaszcza w kontekście modelu podziału władzy oraz informatyzacji administracji publicznej. Estonia jest strategicznym partnerem dla Polski nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale także integracji z pozostałymi krajami regionu. Wciąż za niewystarczające należy uznać zainteresowanie prawników rozwiązaniami ustrojowymi krajów regionu.

Patronat nad wydarzeniem objął Konsul Honorowy Republiki Estonii w Krakowie Pan Piotr Paluch.

Przegląd Bałtycki i Portal Eesti.pl objęły patronat medialny nad seminarium.

Przegląd Bałtycki powstał w styczniu 2015 r. Serwis dostarcza informacji nt. państw regionu Morza Bałtyckiego.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!