Jakub Michał Pawłowski

Dr n. hum., literaturoznawca, badacz europejskiego romantyzmu, a także związków tegoż z ekspresjonizmem, awangardą i modernizmem, również prawnik. Jeśli nie podróżuje, pomieszkuje w Szczecinie, absolwent tutejszego uniwersytetu. Twórca niezależnych spektakli teatralnych, małych form prozatorskich, lektor, podróżnik, autor najnowszego przewodnika do Austrii. Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych, esejów, artykułów popularyzatorskich, współpracuje z redakcjami: artPAPIER-u, Kuriera szczecińskiego, miesięcznika e-eleWator, kwartalnika Spotkania z Zabytkami, Teologii Politycznej, Bibliotekarza Podlaskiego, portali: Histmag.org i Wydawnictwo J. Po Wiedniu, Lubece, Hamburgu, Dreźnie, Lipsku, Quedlinburgu, Berlinie, Poczdamie, Lwowie, Londynie, Bristolu oprowadził łącznie ponad 80 wycieczek.

Artykuły autora