Nikodem Szczygłowski

Nikodem Szczygłowski
3 POSTY 0 KOMENTARZE
Absolwent Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywny zawodowo w branży lotniczej. Początkujący pisarz i eseista. Tłumacz, biegle włada m.in. litewskim, słoweńskim, ukraińskim i czeskim. Znajomość języka słoweńskiego dokształcał m.in. na Uniwersytecie w Lublanie, a litewskiego – na Uniwersytecie w Wilnie. Tłumaczenia esejów słoweńskiego pisarza Drago Jančara – oraz wywiad z autorem – ukazały się m.in. po polsku („Nowa Europa Wschodnia“), litewsku („Literatūra ir menas“) oraz ukraińsku („Zbruč.eu“). Podróżnik, źródłem wielu inspiracji są zwłaszcza Bałkany, lecz punktem odniesienia pozostaje Europa Środkowa – przestrzeń kulturowa od Kłajpedy do Triestu.