Nikodem Szczygłowski

Absolwent Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywny zawodowo w branży lotniczej. Początkujący pisarz i eseista. Tłumacz, biegle włada m.in. litewskim, słoweńskim, ukraińskim i czeskim. Znajomość języka słoweńskiego dokształcał m.in. na Uniwersytecie w Lublanie, a litewskiego – na Uniwersytecie w Wilnie. Tłumaczenia esejów słoweńskiego pisarza Drago Jančara – oraz wywiad z autorem – ukazały się m.in. po polsku („Nowa Europa Wschodnia“), litewsku („Literatūra ir menas“) oraz ukraińsku („Zbruč.eu“). Podróżnik, źródłem wielu inspiracji są zwłaszcza Bałkany, lecz punktem odniesienia pozostaje Europa Środkowa – przestrzeń kulturowa od Kłajpedy do Triestu.

Artykuły autora

Moje bałtyckie drogi. Część 3: Niewidoczne granice

Podzielona granicą Valga/Valka do 1920 roku stanowiła jedno miasto. Obecnie jest to jedno z nielicznych miejsc na prowincji w skali wszystkich trzech krajów, gdzie w...

Moje bałtyckie drogi. Część 2: Jedność gospodarcza

Kraje bałtyckie są niewielkie, każdy z nich można przejechać od granicy do granicy w ciągu góra czterech godzin, z kolei droga z Tallinna przez...

Moje bałtyckie drogi. Część 1: Początek

Do Estonii trzeba przyjeżdżać właśnie tak – morzem od strony Helsinek, wielkim promem wypełnionym po brzegi wakacyjnym międzynarodowym tłumem, ze sklepami duty free, barami...