Uniwersytet Wileński

Założony w 1579 roku przez króla Stefana Batorego, w II Rzeczypospolitej w latach 1919–1939 Uniwersytet Stefana Batorego. Trzeci najstarszy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i Północnej.

Artykuły autora