Waldemar Wołkanowski

Historyk związany z Uniwersytetem Opolskim, studiował historię na tej uczelni, znawca historii Wilna i Wileńszczyzny, autor wydanej w 2015 roku książki "Michał Węsławski. Biografia prezydenta Wilna w latach 1905-1916". Jest prezesem oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Opolu. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego rodzina wywodzi się z Wileńszczyzny.

Artykuły autora

Pamięć ludzka jest krucha… Dawne cmentarze ewangelickie w Wilnie

Sprawa cmentarzy ewangelickich w Wilnie jest wciąż sferą badań naukowych, co cieszy, gdyż kwerendy archiwalne i podejmowanie dysput ciągle mogą wnieść coś nowego do...