Piszemy o krajach regionu Morza Bałtyckiego

Sąd Najwyższy Estonii: Ustawa o związkach partnerskich obowiązuje

,

Na początku 2016 roku w Estonii weszła w życie Ustawa o związkach partnerskich, ale od tamtego czasu nie przyjęto przepisów wykonawczych dla tego aktu. Z tego powodu Sąd Rejonowy w Tallinnie zwrócił się do Sądu Najwyższego o kontrolę zgodności ustawy z konstytucją. We wtorek Sąd Najwyższy Estonii orzekł, że pomimo braku odpowiednich przepisów wykonawczych ustawa jest obowiązującą częścią estońskiego systemu prawnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Subskrybuj nasz newsletter!
Raz w miesiącu otrzymasz na swoją skrzynkę zestawienie najważniejszych artykułów.

Sprawa konstytucjonalności i obowiązywania Ustawy o związkach partnerskich trafiła do Sądu Najwyższego Estonii na prośbę Sądu Rejonowego w Tallinnie (sąd drugiej instancji), który dostrzegał w sytuacji możliwość naruszenia konstytucji przez Riigikogu, który nie przyjął odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy, a co za tym idzie – nieważność prawa.

Sąd Najwyższy orzekł, że brak przepisów wykonawczych nie stanowi przyczyny, by uznać, że sytuacja jest niezgodna z konstytucją, a prawo nie obowiązuje. Według Sądu Najwyższego, fakt że przepisy wykonawcze nie zostały jeszcze przyjęte nie jest wystarczający, aby zidentyfikować niekonstytucyjność ustawy. Według Sądu Najwyższego ustawa weszła w życie i jest obowiązująca, a obywatele mogą opierać o nią ochronę swoich praw. Pomimo braku wprowadzenia odpowiednich zmian w innych aktach  prawnych wynikających z przyjęcia Ustawy o związkach partnerskich, sądy rozstrzygając spory wynikające z norm prawa muszą opierać się na ogólnych zasadach prawnych oraz muszą interpretować prawo w sposób zapewniający jego zgodność z konstytucją.

Ze względu na powyższe oraz brak konkretnego zdefiniowania przez wnioskujący sąd, brak których przepisów uniemożliwił mu orzekanie, Sąd Najwyższy zdecydował, że nie zostanie wszczęta procedura kontroli zgodności z konstytucją.

Estońska Ustawa o związkach partnerskich została przyjęta w październiku 2014 roku i obowiązuje od początku 2016 roku, ale do dzisiaj parlament nie przyjął odpowiednich przepisów wykonawczych. Pierwsze czytanie prawa wprowadzającego przepisy wykonawcze odbyło się w listopadzie 2015 roku, następnie zostało skierowane do Komisji Spraw Prawnych, która debatowała nad nim po raz ostatni w styczniu 2016 roku.

W październiku ubiegłego roku Riigikogu, na wniosek Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej, głosowało nad ustawą anulującą Ustawę o związkach partnerskich, ale ta została odrzucona – padło 47 głosów przeciw, 19 za, przy 20 wstrzymujących się.

 

Zdjęcie tytułowe: Allen Allen / Flickr / CC.

Polub nas na Facebooku!