A. Devéria, F. de Villain. Emilia Plater. Grawiura. Paryż, 1835 r.

A. Devéria, F. de Villain. Emilia Plater. Grawiura. Paryż, 1835 r.
Atelier fotograficzne J. Кriegera. Kraków, lata 70. XIX w.