Villa Ammende w Parnawie. Zdj. Kazimierz Popławski