Sound in the Silence. Międzynarodowy projekt edukacyjny dla uczniów szkół średnich i ich nauczycieli

|

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wraz ze stowarzyszeniem MOTTE z Hamburga oraz partnerami z Litwy i Austrii zapraszają nietuzinkowych nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego i innych dziedzin (wraz z wybraną przez nich grupą 7 uczniów szkoły średniej) do udziału w nowatorskim projekcie.

Jeśli nauczanie historii to twoja pasja i chciałbyś stać się częścią międzynarodowego przedsięwzięcia, które łączy historię ze sztuką, zapraszamy do udziału w rekrutacji do ósmej już edycji projektu Sound in the Silence.

Celem projektu Sound in the Silence jest znalezienie nowych sposobów zachęcania młodych ludzi do refleksji na temat historii XX wieku, zarówno na poziomie europejskim, jak i narodowym, państwowym czy regionalnym. Zwłaszcza teraz, kiedy nieuzasadniona agresja Rosji na Ukrainę przynosi cierpienie i śmierć niewinnym ludziom, młodzież w szczególny sposób potrzebuje wyrazić swoje emocje i przemyślenia zarówno na temat rozgrywającej się na naszych oczach wojny, jak i podobnych zbrodni z przeszłości. Sound in the Silence to projekt, który daje im możliwość rozmowy i wymiany poglądów z rówieśnikami z innych krajów, pozwalając przy tym na twórcze przetworzenie wiedzy na temat trudnych faktów historycznych poprzez muzykę, taniec, oraz creative writing.

W czasie kiedy twoi uczniowie będą brali udział w warsztatach historycznych i artystycznych, ty będziesz mógł podyskutować na temat interdyscyplinarnych metod edukacji w szkole, wymieniając się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów i edukatorami pracującymi w odwiedzanych miejscach pamięci.

W tegorocznej rekrutacji do każdej z odsłon projektu wybranych zostanie czterech nauczycieli z czterech różnych krajów Unii Europejskiej, a każdemu z nich towarzyszyć będzie siedmiu uczniów.

Już na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy wybrać jedną z tegorocznych lokalizacji, związanych z trudną historią XX wieku:

  • Muzeum Fort IX Twierdzy w Kownie (Litwa) – forteca zbudowana przez Rosjan w XIX wieku, która w 1941 r. znalazła się pod kontrolą nazistowskich Niemiec i do 1944 r. była miejscem masowych mordów ok. 50 000 mężczyzn, kobiet, dzieci i osób starszych, głównie pochodzenia żydowskiego
  • Miejsca Pamięci Gusen i Mauthausen (Austria) – jeden z najcięższych obozów III Rzeszy i ostatni wyzwolony przez aliantów; w latach 1938-1945 obóz koncentracyjny Mauthausen był punktem centralnym systemu ponad 40 podobozów i centralnym miejscem prześladowań politycznych, społecznych i rasowych przez reżim Nazistowski na terytorium Austrii. Więziono tutaj łącznie ok. 190 000 osób, z czego 90 000 zostało zabitych;

Na koniec każdej edycji projektu międzynarodowa grupa młodzieży przygotowuje pod okiem artystów pokaz finałowy dla lokalnej publiczności, który również może stać się pretekstem do dyskusji na temat nowoczesnych form nauczania historii.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w projekcie, z wyjątkiem kosztów indywidualnego ubezpieczenia uczestników oraz kosztów podróży. Częściowy zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zakwaterowania w trakcie realizacji projektu będzie rozliczany na podstawie zapisów par. 2 art.5 Regulaminu rekrutacji do projektu. Ponadto organizatorzy przewidują wynagrodzenie dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Jak wziąć udział?

  • Wybierz 7 uczniów, szczególnie zainteresowanych historią i sztuką w wieku między 14 a 18 lat;
  • Upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu dobrze posługują się językiem angielskim (minimum na poziomie B2);
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zdecyduj, do której z tegorocznych lokalizacji chciałbyś pojechać: sisrecruitment.enrs.eu;
  • Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w edycji litewskiej, bądź gotowy do podróży wraz ze swoimi uczniami 28 września do Kowna, jeśli zaś wybrałeś Mauthausen, Twój wyjazd rozpocznie się 9 października.

Rekrutacja dla nauczycieli trwa do 5 czerwca 2022 r. Projekt realizowany jest w Muzeum Fort IX Twierdzy w Kownie (Litwa) w dniach 28 września – 5 października 2022. Projekt realizowany jest w Miejscach Pamięci Gusen i Mauthausen (Austria) w dniach 9-16 października 2022.

Więcej informacji, w tym Regulamin rekrutacji do projektu, można znaleźć pod adresem: enrs.eu/edition/sound-in-the-silence-2022-23.

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Stowarzyszenie MOTTE, Hamburg, Niemcy.

Partnerzy: Muzeum Fort IX Twierdzy w Kownie, Litwa, Miejsca Pamięci Gusen i Mauthausen, Austria.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Przegląd Bałtycki powstał w styczniu 2015 r. Serwis dostarcza informacji nt. państw regionu Morza Bałtyckiego.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!