Jan Skłodowski

Fotografik, pisarz, podróżnik, badacz Kresów. Jest autorem ponad 100 artykułów oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju i za granicą poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu Kresów Wschodnich. Autor publikacji "Krzemieniec – Ateny Wołyńskie" (2006), "Rzeczpospolita Rafajłowska. Na szlaku II Brygady Legionów Polskich w Karpatach" (2009), "Cmentarze na Żmudzi. Polskie ślady przeszłości Obojga Narodów" (2013). W 2015 r. organizował wystawę "Litewskim Szlakiem Witkiewiczów".

Artykuły autora