Radosław Budzyński

Doktorant w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również na Uniwersytecie Warszawskim (bałtystyka) i University College London (SSEES). Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. kulturę I Rzeczypospolitej (zwłaszcza dawnych Inflant Polskich) oraz glottodydaktykę (edukacja międzykulturowa). Nauczał języka polskiego w Kazachstanie i na Ukrainie. Stypendysta Rządów Republiki Litwy (2010) i Łotwy (2013). Publikował m.in. w:„Ruchu Literackim”, „Wielogłosie” i „JOwS”.

Artykuły autora

Inflanckie kaprysy. Rzecz o „Inflanckich pitoreskach” Teresy Rączki-Jeziorskiej

Świat dawnych polskich Inflantczyków dzięki plastycznym opisom Teresy Rączki-Jeziorskiej ukazuje się oczom czytelnika w krasie i okazałości. Z przyjemnością można rozsmakować się w językowych...

Zapomniane polsko-inflanckie nekropolie

Początek listopada w Polsce to dni tłumnego odwiedzania grobów przodków. Inflanty Polskie już nie istnieją, nazwa ta odnosi się dziś jedynie do krainy historycznej,...

Drycany. Pocztówka z wakacji

Położone w Łatgalii Drycany to miejsce urodzenia wybitnego historyka, etnografa, prawnika Gustawa Manteuffla. Podróż z Polski do Drycan to wiele godzin w autobusach i...

Niełatwe dzieje Łatgalii. Na marginesie rozważań o tożsamości łatgalskiej

Z Bohdanem Cywińskim, autorem książki "Tożsamość, która wymaga wysiłku. O Łatgalii i Łatgalach" zetknąłem się już dużo wcześniej. Wspomnienie o jego "Ogniem próbowane. Z...

Dziedzictwo błędne, niedokończone, niewidoczne. Jak po macoszemu traktujemy Inflanty

Na wystawę #dziedzictwo w krakowskim Muzeum Narodowym poszedłem z myślą o zobaczeniu eksponatów związanych z dziedzictwem między innymi północno-wschodnich rubieży I Rzeczypospolitej. Przynajmniej w minimalnym wymiarze....

Gustaw Manteuffel – historyk i etnolog Inflant Polskich

Drugiego takiego historyka w dziejach kultury polskiej łatwo nie znajdziemy. Gustaw Manteuffel – Polak z wyboru, arystokrata niemieckiego pochodzenia, wychowany na terenie dzisiejszej Łotwy,...