Maciej Zaremba Bielawski laureatem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki

|

24 maja 2019 została wręczona Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Otrzymał ją Maciej Zaremba Bielawski, pisarz i dziennikarz polskiego pochodzenia mieszkający w Szwecji, za książkę „Dom z dwiema wieżami” opublikowaną przez Wydawnictwo Karakter. Reportaż z języka szwedzkiego przełożył Maciej Kalinowski, który z kolei został wyróżniony nagrodą za najlepszy przekład.

Maciej Zaremba Bielawski jest reporterem i publicystą szwedzkiego dziennika „Dagens Nyheter”. Pracę dziennikarza rozpoczął w latach 80., pisząc do szwedzkiej prasy pod pseudonimem „Zaremba” reportaże o Solidarności i stanie wojennym w Polsce. Zasłynął m.in. serią reportaży poruszających problem przymusowych sterylizacji w Szwecji, które miały miejsce aż do lat 70. ubiegłego wieku. Teksty te, które po szwedzku ukazały się 1997 roku, wywołały burzę i przyczyniły się do wypłacenia odszkodowań ofiarom programu sterylizacji. W Polsce zostały wydane w 2011 roku w formie książki pod tytułem „Higieniści. Z dziejów eugeniki” (Wydawnictwo Czarne). W zwycięskiej książce „Dom z dwiema wieżami” autor opowiada historię swojej rodziny, łącząc elementy reportażu, eseju i sagi rodzinnej. Z wrażliwością literata i rzetelnością dokumentalisty pisze o losach rodziców, Oskara i Elżbiety Bielawskich, lekarki i słynnego psychiatry, o przymusowej emigracji do Szwecji w 1969 roku, o polskiej kulturze i antysemityzmie.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego to coroczne wyróżnienie przyznawane autorom reportaży literackich, ustanowione przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w 2010 roku. Współorganizatorem nagrody jest redakcja „Gazety Wyborczej”, zaś patronem honorowym – Alicja Kapuścińska, żona Ryszarda Kapuścińskiego. Nagrodę otrzymuje także tłumacz najlepszego przekładu reportażu na język polski. Dotychczas nagrodę otrzymała m.in. Swietłana Aleksijewicz (dwukrotnie, w 2011 roku za książkę „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” oraz w roku 2015 za „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka”) oraz szwedzka pisarka Elisabeth Åsbrink (w 2014 r., za książkę „W Lesie Wiedeńskim wciąż szumią drzewa”).

Bałtystka, tłumaczka literatury łotewskiej i litewskiej. Absolwentka Bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Reklamy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Interesuje się kulturą i marketingiem, a szczególnie tym, co łączy oba te obszary. Prowadzi blog o literackiej stronie reklamy: www.smarzewska.com.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!