Estonia z nadwyżką budżetową w kolejnych latach

|

Estoński rząd zaaprobował cele fiskalne dla strategii budżetowej na lata 2017-2020. Zgodnie z przyjętymi założeniami, estoński budżet w przyszłym roku osiągnie nadwyżkę w wysokości 0,2% PKB.

Zgodnie z obowiązującym prawem, estoński rząd nie może wprowadzać deficytu budżetowego (choć były od tego odstępstwa w czasie kryzysu finansowego w latach 2008-2009). W latach 2014-2015 estoński budżet osiągał niewielkie nadwyżki fiskalne, co przełożyło się na łączną nominalną nadwyżkę w wysokości 120 milionów euro. Premier Taavi Rõivas zaznaczył, że rząd będzie kontynuował tę politykę, co ma się również przełożyć na wzrost konkurencyjności estońskiej gospodarki.

Strategia ma zostać przyjęta do końca kwietnia i na jej podstawie ministerstwa przygotują projekt budżetu na rok 2017. Projekt rządowy zostanie przyjęty jesienią.

W budżecie na rok 2017 zakłada się kilka ważnych i oddziałujących na państwowe finanse zmian: podwyższenie kwoty wolnej od podatku (obecnie 2040 euro rocznie), zmniejszenie podatku socjalnego, wprowadzenie zwrotu podatku dla mało zarabiających i podwyższenie świadczeń rodzinnych.

Strategia budżetowa jest aktualizowana co roku wiosną; wprowadzane są w niej zmiany oraz przedłużana jest o kolejny rok.

Redaktor naczelny Przeglądu Bałtyckiego. Absolwent Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się Estonią, regionem Morza Bałtyckiego oraz Europą Środkową i Wschodnią. Prowadzi również portal estoński Eesti.pl.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!