Prawosławie

Artykuły o prawosławiu w regionie Morza Bałtyckiego.

Wszystkie artykuły o prawosławiu

Andis Kudors: Kremlowi nie podoba się działalność metropolity Aleksandra na Łotwie

Wiele osób martwi się o przyszłość cerkwi prawosławnej na Łotwie. Metropolita Aleksander w przyszłym roku kończy 80 lat. A jest on jedną z centralnych...

Mer Tallinna chce, by prawosławne Boże Narodzenie było świętem

W ubiegłym roku Sejm Łotwy uchwalił w pierwszym czytaniu ustanowienie prawosławnego i staroobrzędowego Bożego Narodzenia, które przypada na 6-8 stycznia, świętem państwowym. Ostatecznie ustawa...

„Prawosławne Boże Narodzenie świętem na Łotwie”. Do tego jeszcze długa droga

W ubiegły czwartek po wieloletniej debacie Sejm Łotwy zgodził się po raz pierwszy na uznanie 7 stycznia, prawosławnego i staroobrzędowego Bożego Narodzenia, za dzień...

Ekumenizm rozkwita na Łotwie

Dwóch księży rzymskokatolickich z Holandii założyło w Rydze "Dom Jedności", by stymulować ekumenizm i wzajemne poznanie. "Łotysze potrafią marzyć" – mówi Stefan Schevers. "My...

Boże Narodzenie łatgalskich staroobrzędowców

W dniach 6-8 stycznia Boże Narodzenie na Łotwie świętują nie tylko prawosławni. Staroobrzędowcy zwani również starowierami lub raskolnikami to jedna z mniejszości etnicznych i...

Bogactwo językowe łotewskich cmentarzy

Południowo-wschodnia Łotwa należy do jednych z najbardziej zróżnicowanych narodowościowo, wyznaniowo i kulturowo regionów Europy. Mieszkają tutaj Łotysze, Łatgalczycy, Polacy, Rosjanie, Białorusi, Cyganie, Żydzi i...