Wszystkich Świętych i Zaduszki

Artykuły o Wszystkich Świętych i Zaduszkach w regionie Morza Bałtyckiego.

Wszystkie artykuły o Wszystkich Świętych i Zaduszkach

Instytut POLONIKA dba o polskie nagrobki w Helsinkach

W listopadzie szczególną pamięcią i opieką otaczamy groby naszych najbliższych. Jest to również miesiąc poświęcony wspomnieniom o tych zmarłych, których kręte ścieżki historii zawiodły...

Dariusz Żybort: Trzeba było czasu, by Litwini uznali cmentarz na Rossie za swój

Są na Rossie groby litewskiego patriarchy niepodległościowego Jonasa Basanavičiusa, poety i dramatopisarza Liudasa Giry, byłego burmistrza Kowna Jonasa Vileišisa, ale większość grobów to są...

Zapomniane polsko-inflanckie nekropolie

Początek listopada w Polsce to dni tłumnego odwiedzania grobów przodków. Inflanty Polskie już nie istnieją, nazwa ta odnosi się dziś jedynie do krainy historycznej,...

Pamięć ludzka jest krucha… Dawne cmentarze ewangelickie w Wilnie

Sprawa cmentarzy ewangelickich w Wilnie jest wciąż sferą badań naukowych, co cieszy, gdyż kwerendy archiwalne i podejmowanie dysput ciągle mogą wnieść coś nowego do...

Stare cmentarze Lipawy

W losach najstarszych cmentarzy Lipawy niczym w soczewce skupiają się dzieje tego kurlandzkiego miasta – od niespektakularnych początków w późnych wiekach średnich poprzez dynamiczny...

Wiktor Zapolski: Cmentarz Bernardyński wypiękniał przed Wszystkimi Świętymi

W ubiegły czwartek kilkunastu miłośników starego Wilna z grupy facebookowej "Wilno" skrzyknęło się i postanowiło posprzątać Cmentarz Bernardyński (Bernardinų kapinės). To ważne miejsce dla...

Nie tylko Cmentarz Centralny. Szczecińskie nekropolie

Oprócz słynnego Cmentarza Centralnego w Szczecinie mamy mnóstwo poniemieckich cmentarzy, o których mało kto wie, nawet rodowici szczecinianie. Jest ich co najmniej 80. Skąd...

Bogactwo językowe łotewskich cmentarzy

Południowo-wschodnia Łotwa należy do jednych z najbardziej zróżnicowanych narodowościowo, wyznaniowo i kulturowo regionów Europy. Mieszkają tutaj Łotysze, Łatgalczycy, Polacy, Rosjanie, Białorusi, Cyganie, Żydzi i...

Mrągowski cmentarz ewangelicki

Zdewastowane groby, rozkradzione przez złomiarzy ogrodzenie, ścieżki prowadzące przez środek mogiły, pseudoalejki wybrukowane kapslami po piwie i góra śmieci. Tak wygląda zabytkowy cmentarz ewangelicki...

Stary cmentarz w Szawlach na Żmudzi

Stary cmentarz w Szawlach na Żmudzi ze wszech miar wart jest odwiedzenia i lepszego poznania, a to zarówno z uwagi na rangę miasta, w...

Łotewskie zaduszki. O cmentarzach i mozaice wyznań

Kraina tysięcy jezior i – chciałoby się napisać – tysięcy cmentarzy. Nekropole wpisane są w krajobraz Łotwy. Niemal każda, nawet najmniejsza miejscowość ma swój...