Konferencja naukowa Bridges in the Baltics

|

W dniach 30 września – 1 października na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Bridges in the Baltics, poświęcona kwestiom społecznym i kulturowym krajów bałtyckich.

Konferencja Bridges in the Baltics odbywa się cyklicznie jesienią, począwszy od 2013 roku. Organizowana jest przez kilka ośrodków akademickich: Uniwersytet w Tartu (Tartu Ülikool), Uniwersytet Łotewski (Latvijas Universitāte) i Uniwersytet Wileński (Vilniaus universitetas). W tym roku do grona organizatorów dołączył także Uniwersytet Warszawski. Patronat nad konferencją objęło wiele instytucji: estońskie Ministerstwo Edukacji i Badań (Haridus- ja Teadusministeerium), Agencja Języka Łotewskiego (Latviešu valodas aģentūra), Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej, Instytut Języka Estońskiego (Eesti Keele Instituut), Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Łotewskiej oraz Centrum Kultury Litewskiej przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie.

Przedsięwzięciu przyświeca idea, by co roku impreza odbywała się w innym kraju bałtyckim. Jednak w tym roku odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, przy Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki (KJOWPiB). „Konferencja została zainaugurowana w 2013 roku w Tartu, jeszcze wcześniej na uniwersytetach w krajach bałtyckich organizowane były studenckie Dni Bałtyckie” opowiada Joanna Bożeńska, doktorantka pracująca przy organizacji imprezy. „Druga edycja odbyła się w Rydze (2014), a trzecia – w Wilnie (2015). Tej jesieni gościć będzie w Warszawie, co tym bardziej cieszy i pokazuje, że idea konferencji działa i rozprzestrzenia się dalej”. Wygląda na to, że grupa krajów organizujących konferencję poszerzyła się o Polskę za sprawą naukowego i organizacyjnego zaangażowania warszawskiej filologii bałtyckiej. ”Być może, nie bez znaczenia jest też fakt, że jesteśmy największą bałtystyką na świecie!” – śmieje się Joanna.

Referaty mogą być wygłaszane po angielsku, litewsku, łotewsku lub estońsku, a w tym roku także po polsku. Główymi blokami tematycznymi będą: językoznawstwo, kultura, historia i literatura. „Konferencja skierowana jest do studentów wszystkich etapów studiów: licencjackich, magisterskich, doktoranckich, a także absolwentów oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są krajami bałtyckimi” mówi Joanna Bożeńska. „Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy z Estonii i Litwy, liczną grupę stanowią także uczestnicy z Łotwy i Polski, pojawiły się zgłoszenia także z Finlandii, Francji, Węgier, Rosji, a nawet z Chin! Nadesłane tematy wystąpień wraz z krótkimi abstraktami są bardzo różnorodne, interdyscyplinarne, z pogranicza badań nad językiem, literatury, historii, nauk społecznych, czy szeroko pojętej kultury. Zapowiada się naprawdę ciekawie!”

Podczas konferencji wykłady wygłoszą goście specjalni: prof. Nicole Nau (UAM) wygłosi wykład na temat lingwistycznego spojrzenia na bałtyckie baśnie, doc. Mindaugas Kvietkauskas (Litwa) – na temat literatury żydowskiej na Litwie, doc. Ivars Ījabs (Łotwa) opowie o społecznej integracji i bezpieczeństwie na Łotwie, a krytyk filmowy Karlo Funk (Estonia) – o estońskiej kinematografii.

Przeczytaj także:  Rosyjskojęzyczni na Łotwie a wojna na Ukrainie

Uczestników konferencji czeka również gra miejska oraz koncert zespołu Sutari. Koncert odbędzie się 1 października w Instytucie Kultury Polskiej (IKP) na kampusie głównym UW. Joanna Bożeńska tłumaczy, dlaczego wybór artysty nie był przypadkowy: „Sutari to docenione na rynku muzycznym i wśród publiczności niezwykle trio artystek wykonujących muzykę określaną jako etno/folk/world, wymykającą się jednak typowym klasyfikacjom, choćby ze względu na niecodzienne instrumenty, jak tarka czy mikser, których używają na scenie. Wprawne oko i ucho bałtysty od razu przywoła na myśl litewskie sutartinės. By przekonać się, co jeszcze łączy artystki z Litwą, trzeba koniecznie wybrać się na koncert osobiście. Zapraszamy wszystkich serdecznie!”

 

Konferencja naukowa Bridges in the Baltics

Kiedy: 30.09-01.10.2016

Gdzie: Uniwersytet Warszawski, kampus główny, budynek Polonistyki

Wykłady gości specjalnych:

piątek 30.09:

9:30 Mindaugas Kvietkauskas: „The Dialogue with the Neighboring Other in the Early 20th Century Jewish Literature of Lithuania”

14:00 Karlo Funk  „Estonian film: 25 years of industry, art and creating history”

sobota 01.10:

9:30 Ivars Ījabs: „Social Integration and the New Security Challenges: Latvian Perspectives”

15:15 Nicole Nau: „Why study Baltic fairy tales? A linguist’s point of view”

sesje plenarne:

piątek: 11:00 – 12:30 i 15:15-16:30

sobota: 10:45-12:15 i 13:30-15:00

Koncert zespołu Sutari:

sobota, 01.10, 16:45, Instytut Kultury Polskiej (IKP) kampus główny UW

Wstęp wolny. Wszyscy słuchacze mile widziani.

 

Bałtystka, tłumaczka literatury łotewskiej i litewskiej. Absolwentka Bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Reklamy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Interesuje się kulturą i marketingiem, a szczególnie tym, co łączy oba te obszary. Prowadzi blog o literackiej stronie reklamy: www.smarzewska.com.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!