Boże Narodzenie

Artykuły o Bożym Narodzeniu w regionie Morza Bałtyckiego.

Wszystkie artykuły na temat świąt Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie i Sylwester w polskim Mińsku. O czym pisał „Goniec Miński”?

W tym roku minęła, w ogóle nie zauważona przez nasze media, setna rocznica zajęcia Mińska Litewskiego przez wojska polskie. Do lipca 1920 r. panowały...

Tradycyjne zwyczaje Warmiaków. Czas Bożego Narodzenia

Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Warmiaków są nierozerwalnie związane z Kościołem katolickim a także z tradycjami przedchrześcijańskimi. Najważniejsze były dwa katolickie święta – Wielkanoc i...

Litewski żołnierz śpiewał “Bóg się rodzi”. Wigilie na Litwie Kowieńskiej

O tradycjach świątecznych Wilna wiemy całkiem sporo, czytamy o nich co roku na portalach polskich na Litwie, przedwojenni mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny chętnie dzielą...

Zilija i Godne Święta na Mazurach

Zilija, po mazursku wigilia, dawniej i dziś jest ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców Mazur. Wielokulturowa kraina, zamieszkiwana przez wiele narodowości, Święta Bożego Narodzenia nazywała...

Boże Narodzenie łatgalskich staroobrzędowców

W dniach 6-8 stycznia Boże Narodzenie na Łotwie świętują nie tylko prawosławni. Staroobrzędowcy zwani również starowierami lub raskolnikami to jedna z mniejszości etnicznych i...

Skok w nowy rok po łotewsku

Ostatniego dnia roku oglądamy film „Ironia Losu”, który nigdy nie przestanie być najbardziej lubianym filmem nie tylko w rodzinach rosyjskojęzycznych, ale też w wielu...

Świecko, acz tradycyjnie. Jak Estończycy obchodzą Boże Narodzenie?

Boże Narodzenie jest jedynym świętem kościelnym, do którego Estończycy przywiązują dużą wagę. Choć Estonia jest historycznie krajem w większości protestanckim, to sami mieszkańcy Inflant...

Także Meklemburgia świętuje Boże Narodzenie

– To już region postchrześcijański – machają ręką, mówiąc o Meklemburgii-Pomorzu Przednim, protestanccy księża czy konserwatywni politycy. Zaledwie co piąta osoba w tym północno-wschodnim...

Nie tylko rosół grzybowy i śliżyki. Wigilia wilniuków

Wileńszczyzna to miejsce szczególne. Tu krzyżuje się wiele narodów, religii, kultur i tradycji. Region, gdzie dominują małe miejscowości. I wsie. Mieszkańcy bardziej przywiązani są...

Ejszyszki – nasze Święta są jak z baśni…

"Już nie jedna gwiazda wigilijna, a ich cała normalna masa wysypała na firmament. Mrugają, kpią z biednego człowieka. Wiatr za miastem, zaraz za krzyżem...

Tradycje świąteczne łatgalskich Polaków

Obyczaje, które na całym świecie do XX wieku zmieniały się stosunkowo wolno, w ciągu ostatnich stu lat zanikają lub podlegają transformacji. Dotyczy to również...