Wystawa „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i Stasys Eidrigevicius”

|

Czym byłaby ojczyzna, gdyby nie miała imienia?

Litwa Mickiewicza i Litwa Stasysa. Litwa pierwszej połowy XIX wieku, zaklęta w Balladach i romansach oraz Litwa z drugiej połowy wieku XX, zatrzymana w czarno-białym kadrze artysty o międzynarodowej sławie.

Czy mają ze sobą coś wspólnego? Co to za przestrzenie? Gdzie położone? A może – jak podpowiada autor wystawy, Jarosław Mikołajewski – wymykają się one kategoriom ziemskim? Może to obszar serca i duszy?

Niepublikowane ilustracje do Ballad i romansów…

Pierwsza część wystawy wprowadza nas w umowny świat pracowni artysty. Ukazuje warsztat jego pracy i powstałe tu rysunki. Zaprezentujemy siedem, niepublikowanych dotąd ilustracji do Mickiewiczowskich balladKolejne etapy ekspozycji wprowadzają nas w świat osobistej, „litewskiej” wyobraźni Stasysa, niekoniecznie osadzonej w słowie poety. Prezentujemy grafiki, fotografie, uchwytujące codzienne sytuacje mieszkańców litewskiej prowincji oraz słynne Smutki – drewniane maski, rozwinięte w przestrzenne aranżacje parateatralne.

Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i Stasys Eidrigevičius wystawa szuka odpowiedzi na pytanie, czy artysta współczesny – urodzony i ukształtowany na Litwie, ale od lat mieszkający w Polsce – rozpoznaje siebie w Litwie wybitnego polskiego romantyka.

Zapraszamy do Muzeum Literatury od wernisaż: 11 października 2018, godzina 18.00, Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie.

Wystawa będzie trwała do 31 grudnia 2018 roku.

Pomysłodawca wystawy: Jarosław Mikołajewski
Kuratorki: Joanna Pogorzelska, Zuzanna Rosińska-Waś
Projekt plastyczny wystawy: Joanna Dymmel
Projekty graficzne: Dominika Raczkowska 

Przegląd Bałtycki powstał w styczniu 2015 r. Serwis dostarcza informacji nt. państw regionu Morza Bałtyckiego.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!