Konferencja naukowa Bridges in the Baltics w Warszawie

|

W dniach 23–24 września 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się 9. międzynarodowa studencka konferencja naukowa Bridges in the Baltics, poświęcona zagadnieniom związanym z krajami bałtyckimi.

Konferencja organizowana przez Uniwersytet w Tartu we współpracy z uczelniami z innych krajów nadbałtyckich odbywa się corocznie, począwszy od 2013 roku. Pierwsza edycja miała miejsce w Tartu (tam odbyła się również w roku 2018), następnie przyszła kolej na uniwersytety w Rydze (2014, 2019) i Wilnie (2015, 2021), a także w Sztokholmie (2017). W Warszawie odbędzie się po raz drugi – prelegentki i prelegenci z krajów bałtyckich gościli już na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2016. Wydarzeniu niezmiennie przyświeca idea integracji studentów i młodych naukowców badających kulturę krajów bałtyckich. Referaty wygłaszają studentki i studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. W konferencji biorą udział również ekspertki i eksperci, uświetniający otwarcie i zamknięcie imprezy wykładami.

Tegoroczną konferencję Bridges in the Baltics organizuje Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Referaty wygłosi ponad 50 prelegentek i prelegentów nie tylko z krajów bałtyckich i z Polski, ale także z Czech, Macedonii, Niemiec i Ukrainy. Wydarzenie rozpocznie się w piątek o godzinie 10:00 w gmachu Starego BUW-u na kampusie głównym wykładem dr. hab. Pawła Rutkowskiego o języku migowym oraz wykładem dr Jūratė Čerškutė na temat litewskiej prozy ostatniej dekady (oba w języku angielskim). Następnie uczestnicy wygłoszą swoje prezentacje w trzech sekcjach, w większości przypadków w języku angielskim. Przekrój tematów co roku jest bardzo szeroki, od kultury i literatury po politykę i socjologię. W tym roku dominują tematy związane z folklorem, historią, językoznawstwem i literaturą.

Drugi dzień konferencji rozpocznie się o godzinie 10:00 w gmachu Starego BUW od razu prezentacjami wygłaszanymi w trzech sekcjach. Zakończą go wykłady eksperckie dr Baiby Witajewskiej-Baltvilki i dr. Łukasza Sommera o godzinie 15:00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW). Dr Baiba Witajewska-Baltvilka spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Łotwa jest obecnie jednym z najbardziej zielonych krajów w Europie, z kolei dr Łukasz Sommer przybliży słuchaczom tradycje estońskie. Oba wykłady w języku angielskim.

Słuchaczki i słuchacze serdecznie zaproszeni. Wstęp wolny.

Kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego, Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66.

Bałtystka, tłumaczka literatury łotewskiej i litewskiej. Absolwentka Bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Reklamy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Interesuje się kulturą i marketingiem, a szczególnie tym, co łączy oba te obszary. Prowadzi blog o literackiej stronie reklamy: www.smarzewska.com.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!