Sejmik Literacki w Krasnogrudzie 2023: jubileusz z litewską poezją

|

Projekt Sejmik Literacki w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie to polsko-litewskie warsztaty translatorskie, których celem jest praca warsztatowa nad przekładami literackimi oraz tworzenie przestrzeni spotkania środowiska wybitnych tłumaczek i tłumaczy oraz znawczyń i znawców literatury z Litwy i z Polski. Program realizowany od roku 2013 przez Fundację „Pogranicze”, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach i Związek Pisarzy Litwy, we współpracy z Radą Kultury Litwy i Attaché ds. kultury Republiki Litewskiej w Polsce.

W tym roku przypada dziesięciolecie Sejmiku Literackiego. Z tej okazji 1 września 2023 o godzinie 17:00 w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie odbędzie się uroczysta premiera antologii Pauzy w milczeniu, wybór współczesnej poezji litewskiej w opracowaniu Agnieszki Rembiałkowskiej i Joanny Tabor. Książka jest owocem prac translatorskich w czasie Sejmików Literackich ubiegłych lat i prezentuje wiersze 31 współczesnych poetek i poetów z Litwy. Przekładów dokonało 16 wybitnych tłumaczek i tłumaczy języków bałtyckich. Antologia ma za zadanie ukazać przekrój nurtów i tendencji obecnych w litewskiej poezji twórczyń i twórców różnych pokoleń, wśród których znaleźli się m.in. Eugenijus Ališanka, Vladas Braziūnas, Gintaras Grajauskas, Birutė Jonuškaitė, Aušra Kaziliūnaitė, Dainius Sobeckis, Daiva MolytėLukauskienė czy Agnė Žagrakalytė.

Sejmik Literacki w Krasnogrudzie to nie tylko praca nad wysokiej jakości przekładami literackimi, ale także przestrzeń wymiany myśli, okazja do dyskusji i wzajemnej inspiracji, wspólne poszukiwanie kreatywnych rozwiązań. W czasie ostatniej dekady uczestniczki i uczestnicy brali udział w wieczorach literackich oraz prelekcjach i wykładach gości takich jak m.in. Małgorzata i Krzysztof Czyżewscy, Andrzej Franaszek, Magdalena Heydel, Paweł Huelle, Algis Kalėda, Jan Kłoczowski, Adam Pomorski czy Aleksandra Zińczuk.

Prezentacja antologii Pauzy w milczeniu, wybór współczesnej poezji litewskiej w opracowaniu Agnieszki Rembiałkowskiej i Joanny Tabor z udziałem poetek i poetów z Litwy.

1 września 2023 r., godzina 17:00

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

Wstęp bezpłatny

Bałtystka, tłumaczka literatury łotewskiej i litewskiej. Absolwentka Bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Reklamy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Interesuje się kulturą i marketingiem, a szczególnie tym, co łączy oba te obszary. Prowadzi blog o literackiej stronie reklamy: www.smarzewska.com.


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!